Nätverk

GRAA-gruppen

GRAA-gruppen är ett forum för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) såväl som för det regionala samarbetet.

Gruppen utgörs av operativ representation med ett tillhörande strategiskt arbetsutskott som även bevakar lagens/uppdragets utveckling nationellt och prövar tanken på samagerande där så är relevant.

Startdatum: 2011-05-20

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Angela Lyrhagen Eliasson, ordförande

Kungsbacka

Cecilia Johansson

Göteborg

Simon Samuelsson

Göteborg

Susanne Barre

Ale

Ann-Sofie Carlsson

Ale

Malin Olsson

Alingsås

Camilla Stensson

Alingsås

Annika Fjelkner

Härryda

Christian Alm

Kungsbacka

Minna Tervamäki

Kungsbacka

Sanna Bolander

Kungälv

Lisa Carlström

Kungälv

Maria Herrman Rendmar

Lerum

Rebecka Möller

Lerum

Teres Linchausen

Lilla Edet

Anna Jakobsson

Mölndal

Ewa Eliasson Nuland

Mölndal

Lina Dahlqvist

Partille

Christine Olausson

Partille

Helena Ahl Tellestam

Stenungsund

Susan Samuelsson DahlinStenungsund

Camilla Hulling

Tjörn

Brita Malmcrona

Öckerö

Jakob Sandberg

Öckerö

John Nelander, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2024

28 februari

29 maj

23 september

3 december

Uppdaterad