Artikel

GR samordnar kalkning för att motverka försurningsskador

Försurning kan ge skador på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. Kalkning motverkar sådana skador. Därför kalkas varje år sjöar och våtmarker i flera svenska vattensystem. Göteborgsregionen samordnar och upphandlar kalkspridningen åt tio kommuner.

Kalkning av vattendrag sker ofta från helikopter.

Sjöar och vattendrag påverkas av försurning genom luftnedfall av svavelämnen och markanvändning. Kalkning är ett sätt motverka att skador uppstår.

GR ansvarar för kalkningen i Ale, Alingsås, Bollebygd, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund.

Av de resterande medlemskommunerna är det bara Göteborg och Lilla Edet som kalkar. Där utförs kalkningen i kommunernas egen regi.

Kalkningen i Göteborgsregionens områden sker med spridning från båt och helikopter under hösten varje år. Under spridningen kan störningar i form av buller och tunga fordon på vägarna ske i närområdet kring de platser som kalkas.

Nationellt ansvar

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för kalkningsverksamheten och beviljar medel till länsstyrelserna för kalkningsåtgärder, effektuppföljning, planering och kontroll. Länsstyrelserna beviljar i sin tur statsbidrag till kommunerna för att upphandla kalkspridning i sjöar och vattendrag.

I Nationella kalkdatabasen finns detaljerade uppgifter om kalkmängder och spridningsplatser för kalkningar som utförts sedan början av 1980-talet.

Läs mer hos kalkdatabasen: https://kalkdatabasen.lansstyrelsen.se/Default.aspx Länk till annan webbplats.

Uppdaterad