Nyhet

Ny samverkan för regional vattenförsörjning

Göteborgs Stad och Lerums kommun har ingått ett samarbetsavtal för att trygga kommunernas vattenförsörjning i framtiden.
— Vatten är en mänsklig rättighet och vattnet bryr sig inte om kommungränser, därför måste vi samarbeta i regionen, säger Jöran Fagerlund, (V) ordförande Kretslopp och vattennämnden, Göteborgs stad.

Viktor Lundblad (M) kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun, Emma Kjernald, sektorschef Sektor samhällsbyggnad, Lerums kommun, Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och Jöran Fagerlund (V) ordförande Kretslopp och vattennämnden, Göteborgs stad.

Lerums kommun och Göteborgs stad har ingått ett samarbetsavtal för att utreda möjligheten för dricksvattenproduktion från sjön Mjörn. Ett steg i att säkra dricksvattenförsörjningen för att klara kommande utmaningar som klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad vattenförbrukning.

- Vatten är grundläggande för allt liv och världens viktigaste livsmedel. Tillgången till vatten är därför A och O för vår framgång som kommun och bidrar till vår robusthet i säkra såväl som osäkra tider. Detta delar vi med flera och därför är samarbete över kommungränserna viktigt för Lerums kommun, Göteborgsregionen och Sverige, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun.

Göteborgsregionens vattenbehov och möjligheter

Göteborgsregionens pågående projekt SVAR, Stärkt vattenförsörjning inom GR, är ett regionalt projekt som ger en övergripande bild av regionens behov och möjligheter när gäller vattenförsörjning. Projektet har identifierat kommunernas behov och tillgång av rå- och dricksvatten och föreslagit åtgärder för att säkra framtida behov. Arbetet har utgått från utvalda vattenresurser som anses viktiga för regionens vattenförsörjning, däribland sjön Mjörn.

- Lerums kommun är en expansiv kommun, med ökad befolkningstillväxt och ett centralt läge i en stor arbetsmarknadsregion. Vi stärker den framtida dricksvattenförsörjningen för invånarna och möjliggör för vidare expansion, utbyggnad och förtätning. Vårt vattenverk i Gråbo närmar sig gränsen för vad den klarar av och samarbetet är en del i att säkra upp för att kunna utveckla framtidens Gråbo med omnejd, förklarar Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun.

Mer samarbete behövs

Göteborgsregionens kommuner har idag olika vattenbehov och beroenden. Sex av kommunerna är, eller räknar med att bli, beroende av vattenförsörjning helt eller delvis från andra kommuner. Därför behövs mer samarbete för att säkra och stärka nuvarande och framtida vattenförsörjning inom regionen.

- Lerum har ett intresse av en förstärkning av den dagliga produktionen och Göteborg behöver en kompletterande vattentäkt som inte är knuten till Göta Älv, ifall något sker i älven, berättar Jöran Fagerlund (V), ordförande kretslopp och vattennämnden, Göteborgs stad.

För Lerum blir Mjörn en ny primär vattentäkt medan det för Göteborgs stad och anslutna kommuner i regionen blir ett komplement till främst Göta älv. Dricksvatten från Mjörn beräknas kunna levereras runt år 2030 - 2035.

Läs mer

Projektet SVAR –Stärkt vattenförsörjning inom GR

Uppdaterad