Nätverk

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för hållbar utveckling fokuserar på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete kopplat till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Nätverket syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom miljö, hållbarhet och naturvård. Genom samverkan inom nätverket kan den enskilda kommunen få större utväxling för sina insatser.

Kommunnätverket består av två fokusgrupper; miljöstrategerna och naturvårdarna som vanligtvis träffas var för sig på fysiska och digitala möten. Förutom att utgöra en plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsöverföring, inspiration, omvärldsbevakning och samverkan mellan deltagande kommuner, ska nätverket också underlätta och stärka samverkan med andra relevanta aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Nätverket är öppet för alla kommuner i Västra Götalands län och har för närvarande 36 medlemskommuner som finansierar nätverket genom en medlemsavgift baserad på invånarantal. Gulmarkerade kommuner är i dagsläget medlemmar i nätverket.

Karta över Västra Götalands län där medlemmar i Kommunnätverket för hållbar utveckling är markerade, illustration.

Nuvarande medlemmar i nätverket.

Mer information

Nätverket samordnas från och med 2024 av Göteborgsregionen efter att tidigare ha drivits av Energikontor Väst. I tidigare årsrapporter kan du läsa mer om nätverkets arbete.

Årsrapport 2021 Pdf, 3 MB.

Årsrapport 2022 Pdf, 1 MB.

Årsrapport 2023 Pdf, 3 MB.

Kontakt

Preliminära mötestider 2024

Naturvårdsgruppen

19 april - fysisk

29 maj - digital

19 september - digital

26 september - fysisk

29 oktober - digital

4 december - fysisk

Miljöstrategigruppen

19 april - fysisk

22 maj - digital

11 september - fysisk

7 november - digital

10 december - fysisk

 

Digitala möten hålls oftast kl 9.00-11.30

Fysiska möten hålls oftast kl 10.00-16.30

Uppdaterad