Nätverk

Nätverk för handläggare av strandskyddsärenden

Gruppen bildades våren 2010 utifrån ett behov hos medlemskommunerna att samverka och utbyta erfarenheter kring handläggningen av strandskyddsärenden.

I många kommuner är det relativt få personer som jobbar med dessa frågor och man är därför ensam om sin kompetens. Samverkan och samarbete mellan kommunerna är ett sätt att utvecklas i frågor som rör regionens utveckling, arbetssätt och kompetens vilket krävs för att kunna möta framtidens krav.

Nätverket träffas två gånger per år och organiseras inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och bidrar till GR:s arbete inom hållbar utveckling.

Nätverkets syfte och uppgift är att:

 • Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
 • Kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
 • Ta upp viktiga och aktuella frågor inom området.
 • Verka för ökad samsyn och likartade bedömningar.

Deltagande kommuner

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla Edet
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Uddevalla
 • Öckerö

Kontakt

Mötestider 2024

Kommande möte

3 oktober

Uppdaterad