Metod och verktyg

GRvux.se

GRvux erbjuder möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom Göteborgsregionen. Det regiongemensamma utbildningsutbudet marknadsförs under varumärket GRvux.se, och det är där som hela utbildningsutbudet finns tillgängligt.

Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner samverkar kring yrkesutbildning för vuxna. Tillsammans kan vi erbjuda ett mycket större och bredare utbildningsutbud än vad varje enskild kommun kan göra själv. Utbildningarna är geografiskt spridda i regionen med regionalt frisök. Inom vår regionala samverkan erbjuder vi fyra utbildningsstarter om året.

Göteborgsregionens uppdrag är att samordna regionalt yrkesvux för de 13 medlemskommunerna. I detta uppdrag ingår att marknadsföra de yrkesutbildningar som erbjuds regionalt, och tillhandahålla en webbansökan till utbildningarna. Det är genom GRvux.se som mycket av detta arbete sker.

8 av 10 är i sysselsättning efter avslutade studier

GR genomför också olika informations- och marknadsföringsinsatser i anslutning till varje ansökningsperiod. De sökande kanaliseras till GRvux.se, där de även kommer åt själva ansökan till utbildningarna.

Särskilt roligt är att utbildningarna är väldigt eftertraktade. Vi har ett högt söktryck och 8 av 10 är i sysselsättning efter avslutade studier.

Så fungerar yrkesvux

Den största delen av verksamheten gäller yrkesvux och finansieras delvis genom statsbidrag för yrkesvux, delvis genom kommunala medel. Denna konstruktion möjliggör för kommuninvånarna att ta del av ett större utbud av yrkesutbildningar än vad kommunerna kunnat erbjuda i egen regi.

Utbildningarna tas fram i nära samverkan med arbetsförmedling, regionala aktörer, branschföreträdare, företagsrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare och andra berörda intressenter. På så vis vet vi att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas. Utbildningarna är avgiftsfria och för de som studerar finns det möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Kontakt

I korthet

GR:s roll

Webbplatsen drivs av Göteborgsregionen (GR).

Webbplats

www.GRvux.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De 13 medlemskommunerna

Kommunerna som ingår i GR är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Uppdaterad