Rapport

Kartläggning av FoU-verksamheter

Kartläggning av FoU-verksamheter inom välfärdsområdet med kommunal och regional anknytning i Västra Götalands län.

Syftet är att ge en bild över den FoU-verksamhet som bedrivs utifrån välfärdsområdets behov och problematik i Västra Götalands län. Fokus i kartläggningen är de fyra FoU-verksamheter som bedrivs av kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Göteborgsregionen, samt av Högskolan i Borås i samarbete med kommuner i Sjuhärad. Utöver det beskrivs även andra verksamheter med anknytning till kommun och landsting/region.

Kartläggningen gjordes på uppdrag av FoU i Väst på GR i dialog med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, och den fokuserar främst på verksamhetsåret 2008. Kartläggningen beskriver verksamheternas särdrag och diskuterar forskning och utveckling inom välfärdsområdet i Västra Götalands län.

Kontakt

I korthet

Författare

Helena Öfverström

Framtagen

2010

Uppdaterad