Rapport

Samvaro och samtal om minnen från förr – samtalscirklar

Den här rapporten sammanfattar utvärderingen av ett projekt kring livsfrågor på äldreboende. Syftet med projektet var att ge de äldre möjlighet att samtala om existensiella frågor.

År 2017 sökte en enhetschef i Göteborg utvecklingsmedel för ett utvecklingsprojekt på äldreboende. Som en del i det projektet ville hon förstärka personalens kompetens i att möta äldres existentiella frågor. Delprojektet kallades för ”Samtalscirklar – livsberättelser” och FoU i Väst på Göteborgsregionen fick i uppdrag att genomföra följeforskning av den här satsningen.

Samtalscirkel om livsfrågor

Projektet genomfördes i form av en samtalscirkel med boende på ett äldreboende i Göteborg under ett och ett halvt år. Följeforskaren har sedan intervjuat deltagare och personal för att ta reda på hur samtalscirklarna upplevdes.

- Det deltagarna beskrev att de fick ut av samtalscirkeln kan sammanfattas i två punkter. De tyckte att det var ”intressant, avkopplande och lärorikt” och ”roligt att lära känna andra mellan våningarna”. De tyckte att det kändes givande att få lyssna på de andras berättelser, berättar Lisbeth Lindahl, FoU i Västs forskare som har gjort utvärderingen.

I rapporten går att läsa att äldre människor ofta har ett behov av att dela med sig av sina berättelser, men de har inte alltid ett forum att göra det i. Samtal kan hjälpa en att knyta ihop trådarna från sitt liv.

Belysa hinder, möjligheter och ansvarsgränser

Syftet med följeforskningen var att beskriva hur projektet genomfördes och belysa vad samtalscirklarna upplevdes ha för betydelse för de boende och för personalen. Följeforskningen skulle även belysa hinder och möjligheter att ta sig an frågor av mer existentiell karaktär på äldreboendet, och reflektera över ansvarsgränserna mellan äldreomsorgen, närstående och civilsamhället när det gäller detta.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Framtagen

2019

Uppdaterad