Rapport

KAST i Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster

KAST i Göteborgs stad är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster. Enligt en studie gjord av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

KAST är en förkortning av köpare av sexuella tjänster. En KAST-mottagning erbjuder psykosociala stödsamtal till personer som köper sexuella tjänster och som upplever det, eller andra aspekter av sin sexualitet, som problematiskt.

KAST-mottagningar ska förebygga

En KAST-mottagning ska bidra till att förebygga köp av sexuella tjänster. Eftersom det finns väldigt lite forskning på huruvida KAST-mottagningarna verkligen gör det, fick FoU i Väst i uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland att beskriva KAST-verksamheten i Göteborg, och att utvärdera klienters upplevda effekt av behandlingen.

Syftet med studien var därför att beskriva arbetssätt och behandlingsmetoder som används vid KAST-mottagningen i Göteborg, och att undersöka hur målgruppen upplever stödet som mottagningen erbjuder och huruvida de behandlingar som de fått har haft önskad effekt. Resultatet i studien bygger på intervjuer med medarbetare och klienter, samt svar på självskattningsformulär, vid KAST i Göteborg.

Behandlingen upplevs ha stor betydelse

Resultaten visar att behandlingen som erbjuds på KAST i Göteborg är individanpassade stödsamtal med inslag av flera psykoterapeutiska metoder. De flesta klienter i studien uttryckte att behandlingen har haft stor betydelse. De mår bättre, har fått förbättrade relationer till anhöriga och de uppgav att de har slutat köpa sexuella tjänster efter avslutad behandling.

Författarna av rapporten drar slutsatserna att klienter som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt är mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett både till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

Kontakt

I korthet

Författare

Malin Isaksson, Maia Strufve och Jenny Rangmar.

Framtagen

2021

Uppdaterad