Rapport

Kidnappad av verkligheten – vägar ut ur långvarigt försörjningsstöd

Om vägar ut ur långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande. Detta är en rapport om ett projekt som syftade till att utveckla en ny arbetsmodell för att fina vägar ut från ett långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande och att förhindra ett långvarigt biståndsmottagande. 

Projektet genomfördes på enheten för ekonomiskt bistånd inom stadsdelsförvaltningen Centrum i Göteborg under 2002–2003.

Både organisering och metoder

Projektet innebar både organisering av arbetet samt utveckling av metoder. Målsättningen var att implementera arbetsmodell och metoder i den befintliga arbetsgrupp som arbetade med försörjningsstöd.

Syftet med rapporten är dels att beskriva organisering och arbetsmetoder i projektet, dels att systematiskt presentera och diskutera erfarenheter och lärdomar från projektet.

Ytterligare ett syfte är att beskriva och diskutera implementeringen av projektet och de nya arbets- och förhållningssätten, det vill säga analysera projektets genomförande.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Lennart Forsberg

Publiceringsår

December 2004

Uppdaterad