Rapport

Mångfald i arbetet med ensamkommande barn och unga

Hur uppmärksammar personal i kommunala verksamheter ensamkommande barn och unga utifrån ett mångfaldsperspektiv?

Rapportens underlag samlades in under nio workshoppar med totalt cirka 180 deltagare som i sitt arbete på olika sätt jobbar med ensamkommande barn och unga i skolor, på boenden, inom kultur och fritid samt socialtjänst.

Utifrån underlaget diskuterar författaren även verksamheternas möjligheter att skapa jämlika förutsättningar för de barn och unga som finns i deras mottagande.

Målgrupp

Rapporten vänder sig i första hand till personal och ledning inom de verksamheter som deltagit i Nya Grannar, men kan sannolikt vara relevant även för personer i liknande roller och verksamheter.

Om rapporten

Rapporten är skriven inom ramen för projektet Nya Grannar. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF), och har därmed haft krav på sig att särskilt synliggöra arbetet med vad ESF benämner som ”jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering”.

I korthet

Författare

Thomas Lidén

Publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Nya Grannar

GR:s roll

GR tog fram rapporten inom ramen för projekt Nya Grannar, där GR var projektägare.

Samarbetspartners

I projekt Nya Grannar medverkade medlemskommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Finansiärer

Huvudfinansiär: Europeiska socialfonden (ESF)

Övriga: Medverkande kommuner

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad