Metod och verktyg

Modell för att stärka analysen av personalhälsa

Detta verktyg skapades under projektet Hälsogreppet. "Modell för att stärka analysen av personalhälsa i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)" kan användas som underlag för att undersöka och stärka arbetsmiljön.

Analysmodellen kan användas som underlag för chefer och chefsgrupper som, med stöd av HR-funktion och skyddsombud och i dialog med medarbetarna, ska undersöka och stärka arbetsmiljön. Modellen beskriver hur man kan sammanställa relevanta nyckeltal på verksamhetsnivå, och hur man kan analysera data – både enskilda nyckeltal och hur de hänger samman samt hur de eventuellt har förändrats över tid.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Författare

Göteborgsregionen

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Hälsogreppet
Läs om Hälsogreppet

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad