Nätverk

Branschråd grundskola

Branschrådet tar fram förslag på olika lösningar för att nå en större andel utbildad personal i regionens grundskolor. Kommunerna kan sedan själva besluta om de vill införa det som branschrådet har kommit fram till. I branschrådet sitter representanter från olika kommuner i Göteborgsregionen, allt från HR-direktörer till förvaltningschefer och verksamhetschefer.

Branschrådets uppdrag

  • Verka för att fler lärare examineras vilket ökar antalet legitimerade lärare i skolan. Det handlar om att skapa fler alternativa utbildningsvägar till lärarexamen samt att få fler lärare att stanna i yrket, exempelvis genom samverkan med akademin.
  • Skolverkets prognoser visar att det inte är realistiskt att helt kunna utbilda bort lärarbristen vilket kommer att innebära att personer som saknar lärarlegitimation kommer att finnas i skolan. Branschrådet verkar därför för att ta fram kompletterande tjänster. Beslut har fattats om "skolpedagog" och "elevkoordinator". Beslut finns också för en regiongemensam befattningspalett på fritidshemmen.

Start: Våren 2019

Skolans inre organisation
En uppgift för branschrådet är att undersöka vilka förändringar som kan göras gällande hur skolan organiserar personal och undervisning samt vilka insatser, förändringar och åtgärder som kan vidtas för att utveckla verksamheten trots en lärarbrist. Detta för att säkerställa att eleverna får tillgång till undervisning av hög kvalitet.

Utbilda, nyrekrytera och behålla lärare
En annan del av arbetet i branschrådet går ut på att öka antalet tillgängliga lärare i verksamheterna. Det handlar bland annat om att skapa fler alternativa utbildningsvägar till lärarexamen samt att få fler lärare att stanna i yrket.

Kompletterande tjänster
Skolverkets prognoser visar att det inte är realistiskt att kunna utbilda bort lärarbristen vilket kommer att innebära att fler personer som saknar lärarlegitimation kommer att finnas i skolan. Branschrådet har tagit fram en befattningspalett med ett antal tjänster som ska kunna komplettera lärarnas arbete vid brist på legitimerade lärare. Information om detta arbete kommer löpande.

Kompetensförsörjningen avseende skolans personal har varit ett fokusområde bland Göteborgsregionens 13 medlemskommuner under en längre tid. Stora pensionsavgångar kombinerat med att endast hälften av behovet täcks av lärarutbildningarna gör att det krävs nya sätt att hantera frågan. Utbildningscheferna i GR:s kommuner beslutade därför att en samarbetsarena behövdes och ett branschråd för grundskola startades i februari 2019.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Maria Andersson

Göteborg

Bodil Båvner

SKR

Fredrik Hellsten

Mölndal

Johanna Pettersson

Göteborg

Kristin Perem

Göteborg

Maria Eriksson

Kungsbacka

Helena Hellman

Kungsbacka

Ulrika Gustafsson

Ale

Åsa Ericson

Ale

Charlotte Johansson

Partille

Kontakt

Mötestider 2024

17 april

Uppdaterad