Nätverk

Branschråd förskola

Branschrådet arbetar med olika konkreta uppdrag från utbildningscheferna i kommunerna med fokus på kompetensförsörjning i förskolan. I branschrådet sitter representanter från olika kommuner i Göteborgsregionen som representerar hela styrkedjan, allt från HR-direktörer till förvaltningschefer och verksamhetschefer för såväl vuxenutbildningen som förskolan.

Branschrådets syfte/uppdrag

  • Ta fram förutsättningar för att öka differentieringen och tydliggöra roller i förskolan – branschrådet har exempelvis tagit fram en ny befattning kallad förskoleassistent.
  • Arbeta med system för vidareutbildning och karriär – exempelvis genom ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola som riktar sig till personal i förskolan som saknar utbildning för arbete med barn.
  • Påverka och nyttja system – här arbetar branschrådet exempelvis med samverkan med universitet/högskolor i syfte att få till mer flexibla utbildningar som kan underlätta att fler utbildar sig till förskollärare.

Start: Våren 2018

Fler utbildade barnskötare

En kartläggning som branschrådet har gjort visar att 1000 av Göteborgsregionens omkring 4000 barnskötare saknar utbildning för arbete med barn. Nu bedrivs ett stort ESF-projekt som syftar till att utbilda personal som saknar utbildning för arbete med barn. Projektet ska också ta fram strukturer för framtida kompetensutveckling av personal.

Förskoleassistent – ny befattning

Idag utför barnskötare och förskollärare en del arbetsuppgifter som de skulle kunna bli avlastade från för att kunna fokusera mer på det pedagogiska uppdraget. Branschrådet har därför arbetat fram och enats kring en ny kompletterande tjänst, kallad förskoleassistent. Arbetet med att införa befattningen har kommit olika långt i regionens kommuner.

Ladda ner rapporten "Förskoleassistent – från idé till införande". Pdf, 645 kB.

Enhetliga utbildningar i regionen

Branschrådet har enats om att alla utbildningar till barnskötare och förskoleassistent i Göteborgsregionen ska ha samma innehåll och vara lika långa. Utbildningen till förskoleassistent (500 p) är utformad som en del av barnskötarutbildningen (1300 p) för att det ska vara enkelt för förskoleassistenter att vidareutbilda sig till barnskötare.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ordförande

Göteborg

Sofia Larsson, vice ordförande

Göteborgsregionen (GR)

Fredrik Zeybrandt

Göteborgsregionen (GR)

Helena Balte

Alingsås
Kungsbacka

Ann Blom

Lerum

Sofia Grebner

Mölndal

Anna Tornberg

SKR

Anna Ligården

PartilleMer om Göteborgsregionens (GR) arbete med kompetensförsörjning i förskola

Mellan 2020 och 2022 genomför Göteborgsregionen (GR) ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Projektet syftar till att validera och utbilda förskolepersonal som idag saknar utbildning för arbete med barn. Dessutom ska det skapa strukturer för att förenkla även framtida kompetensutveckling av personal.

Kompetensförstärkning förskola

Dokument och länkar

Kontakt

Mötestider 2022

26 oktober, 13.00-17.00

Plats: GR

Uppdaterad