Nätverk

Branschråd förskola

Branschrådet arbetar med olika konkreta uppdrag från utbildningscheferna i kommunerna med fokus på kompetensförsörjning i förskolan. I branschrådet sitter representanter från olika kommuner i Göteborgsregionen som representerar hela styrkedjan, allt från HR-direktörer till förvaltningschefer och verksamhetschefer för såväl vuxenutbildningen som förskolan.

Branschrådets syfte/uppdrag

  • Ta fram förutsättningar för att öka differentieringen och tydliggöra roller i förskolan – branschrådet har till exempel tagit fram en ny befattning kallad förskoleassistent.
  • Arbeta med system för vidareutbildning och karriär – detta har exempelvis skett genom ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola som riktade sig till personal i förskolan som saknade utbildning för arbete med barn.
  • Påverka och nyttja system – här arbetar branschrådet bland annat med samverkan med universitet/högskolor i syfte att få till mer flexibla utbildningar som kan underlätta att fler utbildar sig till förskollärare.

Start: Våren 2018

Fler utbildade barnskötare

En kartläggning som branschrådet genomförde 2018 visade att 1000 av Göteborgsregionens omkring 4000 barnskötare saknade utbildning för arbete med barn. Mellan 2020 och 2022 bedrevs därför ett stort ESF-projekt som syftade till att ta fram strukturer för kompetensutveckling av personal samt att validera och utbilda personal som saknade utbildning för arbete med barn till barnskötare.

Förskoleassistent – ny befattning

Idag utför barnskötare och förskollärare en del arbetsuppgifter som de skulle kunna bli avlastade från för att kunna fokusera mer på det pedagogiska uppdraget. Branschrådet har därför arbetat fram och enats kring en ny befattning kallad förskoleassistent. Arbetet med att införa befattningen har kommit olika långt i regionens kommuner.

Ladda ner rapporten "Förskoleassistent – från idé till införande". Pdf, 645 kB.

Enhetliga utbildningar i regionen

Branschrådet har enats om att alla utbildningar till barnskötare och förskoleassistent i Göteborgsregionen ska ha samma innehåll. Utbildningen till förskoleassistent (500 p) är utformad som en del av barnskötarutbildningen (1300 p) för att det ska vara enkelt för förskoleassistenter att vidareutbilda sig till barnskötare.

Medlemmar i branschrådet

Namn

Kommun/organisation

Johan Olofsson, ordförande

Göteborg

Sofia Larsson, vice ordförande

Göteborgsregionen (GR)

Fredrik Zeybrandt

Göteborgsregionen (GR)

Ulla-Stina Milton

Ale

Åsa Ericson

Ale

Helena Balte

Alingsås

Pia Croona

Alingsås

Annika Samuelsson Lovén

Göteborg

Åsa Holmstrand

Göteborg

Lars Clemensson

Kungsbacka

Monica Carhult Karlsson

Kungälv

Egil Gry

Lerum

Mikaela Mesch

Lerum

Anna Brugge Josefsson

Mölndal

Helen Jerrebäck

Mölndal

Sandra HultbergPartille
Anna Ligården

Partille

Christer Larsson

Stenungsund

Annelie Schön

Stenungsund

Kajsa Karlsson Fröman

Tjörn

Paula Erlandsson

Öckerö

Anna Tornberg

SKR

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med kompetensförsörjning i förskolan

Mellan 2020 och 2022 har Göteborgsregionen (GR) drivit ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. Projektet har syftat till att skapa strukturer för att förenkla kompetensutveckling av förskolans personal. Inom projektet har man även validerat och utbildat förskolepersonal som saknade utbildning för arbete med barn.

Kompetensförstärkning förskola

Dokument och länkar

Kontakt

Mötestider 2023

12 oktober, 14.30-17.00

Plats: GR

 

Uppdaterad