Artikel

UL-utbildning ger chefer på Tjörn insikt i sitt och andras ledarskap

Socialförvaltningen i Tjörns kommun har en längre tid arbetat med ledarskap och grupputveckling. Det senaste steget har varit att cheferna har gått utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) genom GR.
– Det var en fantastisk utbildning. Det har nog inte gått en dag utan att jag i arbetet har reflekterat över något som vi gjorde under utbildningen, säger en av de deltagande cheferna.

Socialförvaltningen i Tjörns kommun har under flera år arbetat med ledarskap och grupputveckling utifrån bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team. Till att börja med har alla ledare (chefer, gruppledare och utvecklingsledare) uppmuntrats att gå utbildning i UGL (Utveckling, Grupp, Ledare) för att öka kunskapen om hur grupper fungerar.

– Vi ser effekten av detta i att vi har ledare som har en gemensam förståelse, verktygslåda och ett språk som kan beskriva olika gruppers behov av ledarskap. Ledarna har fått insikter från UGL med sig hem till organisationen om hur de uppfattas som deltagare i en grupp, vilket ofta är värdefullt för ledarens fortsatta utveckling som ledare och person, berättar Robin Lyktberg, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

Även övriga medarbetare har involverats genom exempelvis bokcirkel, dialog på arbetsplatsträffar om effektiva team och förvaltningsdagar med fokus på motivation, medarbetarskap och arbetsglädje.

UL går på djupet i det individuella ledarskapet

Som ett nästa steg har chefer och ledare på socialförvaltningen under 2023 deltagit i utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) genom GR.

– UL går på djupet i det mer individuella ledarskapets förutsättningar. Det unika är upplägget med skattningsformulär där ledaren får anonym feedback på ledarskapet direkt från sin arbetsgrupp. Syftet är att utveckla ledare som är medvetna om hur deras ledarskap och beteende uppfattas och motiverade att utvecklas i en riktning mot det som kallas utvecklande ledarskap, där ledaren genom beteende framträder som en förebild för gruppen, säger Robin.

Värdefullt med skattningen av sitt ledarskap

En som gått utbildningen är enhetschefen Kerstin Karlsson Sennung:

– Det var en fantastiskt bra utbildning. Jag hade förväntat mig mycket av den men den gav ännu mer än vad jag hade förväntat mig. Jag är tacksam över möjligheten och förmånen att få ta del av den här satsningen, säger Kerstin.

Skattningen som ingick tycker hon var värdefull.

– Det var värdefullt att få skatta dels vad jag tror om mig själv, dels andras skattning av mitt ledarskap. Det var väldigt värdefullt att skattningen var så bred men ändå detaljrik. Den gav insikter som gör att jag kan fundera på mitt ledarskap: vad behöver jag fila på, vad kan jag förbättra?

Hon tycker också att det är viktigt att lyfta fram det positiva man får till sig och förstärka det.

– De positiva delarna kan jag också ta hjälp av för att utveckla andra delar. Det gav en bra vägvisning.

Vad innebär Utvecklande ledarskap (UL)

Enligt Försvarshögskolan är ett utvecklande ledarskap när du som ledare har en ledarstil som utvecklar dina anställda. På så sätt kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du. Du uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare ger även inspiration och motivation för att stimulera delaktighet och kreativitet. Personlig omtanke är också viktigt, vilket handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte för både individen och organisationen.

Källa: Försvarshögskolan

Att få feedback kan ju vara jobbigt och känsligt, särskilt om det gäller sådant som är mindre bra. Kerstin tipsar om att fokusera på att se feedbacken sakligt.

– Jag bestämde mig för att gå in i det genom att fokusera på det sakliga. Inte fokusera på specifika situationer som varit utan på hur jag uppfattats och hur jag med hjälp av skattningen blir medveten om vad jag behöver utveckla.

– Det har nog inte gått en dag utan att jag i arbetet har reflekterat över något som vi gjorde under utbildningen. Så den har verkligen landat hos mig, säger Kerstin.

Robin Lyktberg berättar att de är väldigt nöjda med UL-utbildningen.

– Det gavs tid till reflektion tillsammans, vilket behövdes. Det var också lärorikt att samla flera ledare från vår förvaltning samtidigt och att vi tog oss tid att genom dialog se på varandras ledarskap. Det har gett oss en större insikt om hur ledarskapets förutsättningar varierar i vår organisation.

Fortsatt utveckling genom en individuell plan

Både Robin och Kerstin ser också positivt på att det ingår i utbildningen att ta fram en individuell utvecklingsplan baserat på ledarskapsmodellen och feedback utifrån skattningsformulären. På så sätt kan deltagarna jobba vidare efter kursen med att utveckla sitt ledarskap.

– Nu tittar vi på möjligheten att arbeta bredare och införa Utvecklande medarbetarskap (UM) i förvaltningen. Det känns som ett naturligt steg i att få till en helhet framåt, där vi vill bygga en motiverad organisation med effektiva team som fokuserar på vårt kärnuppdrag att ta hand om invånarna, berättar Robin.

Gå utbildningar i UGL, UL och IL genom GR

GR erbjuder tre stora ledarskapskoncept som grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell: Utveckling av grupp och ledare (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL). Koncepten bildar ett helhetsperspektiv på ledarskap och ska ses som ett komplement till varandra.

Ledarskapsmodellens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation, liksom den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är ömsesidigt beroende av varandra. (Källa: Försvarshögskolan, fhs.se Länk till annan webbplats.)

Utvecklande ledarskap

Start 18 september: Utvecklande ledarskap (UL)

Start 16 oktober: Utvecklande ledarskap (UL)

Start 5 november: Utvecklande ledarskap (UL)

Utveckling Grupp Ledare

Vecka 38: Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Vecka 41: Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Vecka 46: Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Vecka 48: Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Indirekt ledarskap

Start 3 september 2024: Indirekt ledarskap (IL)

Kontakt

Uppdaterad