Rapport, Statistik

Öppna jämförelser 2015: Missbruks- och beroendevården

Syftet med sammanställningen är att underlätta för kommunerna i Göteborgsregionen att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

Rapporten handlar om socialtjänstens missbruks- och beroendevård som bedrivs i Göteborgsregionens kommuner och stadsdelar.

Vad är Öppna jämförelser?

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter och möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Regionalt utbyte och lärande kommuner emellan

Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Publiceringsår

2015

Uppdaterad