Nyhet

Tio projekt i Göteborgsregionen har fått medel till praktiknära forskning

AI i skolan, samarbete för ökad närvaro och språkutveckling genom poesi – det är tre av de forskningsprojekt som har tilldelats medel för praktiknära forskning inom skolan i Göteborgsregionen.

Göteborgs universitet bedriver sedan 2017 verksamheten ULF (utbildning, lärande och forskning) i nära samarbete med Göteborgsregionen och Center för skolutveckling i Göteborg. Målet är att stärka samverkan mellan akademin och professionen kring praktiknära forskning i skolan.

I den fjärde och senaste utlysningen av ULF-medel kom det in 53 ansökningar, varav tio till sist beviljades projektmedel. I projekten kan man se många exempel på samverkan – inte bara mellan akademin och skolan, utan också mellan olika professioner i skolan eller olika kommuner och huvudmän. I flera av de utvalda forskningsprojekten samverkar också kommuner och skolor som har skilda förutsättningar vad gäller elevunderlag och måluppfyllelse.

Här är de nya projekt som har fått medel för praktiknära forskning inom skolan i Göteborgsregionen:

  • Ett datadrivet co-designprojekt för stärkt läsförmåga i tidiga år, Göteborg och Mölndal.
  • Laborationer för bättre begreppslärande i skolämnet fysik (LABBFYS). Göteborg.
  • Praktikförankrade samtal som grund att utveckla undervisning om kontroversiella frågor på gymnasiet. Göteborgsregionen.
  • Samsyn för kontinuitet i undervisning för språklärande från förskola till förskoleklass (SAMSPRÅKA). Härryda kommun
  • Samverkan för närvaro: en jämförande fallstudie av skolsociala team. Mölndal, Kungälv och Partille.
  • AI i skolan: Utmaningar, möjligheter och gemensamma strategier för att främja demokratisk utbildning. Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Partille.
  • Vart leder en bro av poesi? Göteborg
  • Samverkan om nyanlända elever med långsam progression på gymnasieskolans språkintroduktion. Göteborg
  • Samverkande undervisningsstrategier för främjande av elevers framtidslitteracitet, Göteborgs universitet.
  • LITA: Medielitteracitet i förskolan, Göteborg

Läs mer på Göteborgs universitets sida om ULF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad