Rapport

Riskbruk, missbruk och beroende

Insatser, forskning och fortbildning i Västra Götaland.
En rapport från Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor.

Rapporten är uppbyggd i tre olika delar. Den första delen ger exempel på några insatser i Västra Götaland som syftar till att skapa bättre och effektivare vård för dem som har missbruks- eller beroendeproblem. I det andra kapitlet beskrivs forskning som bedrivs inom området vid universitet och högskola i Västra Götaland. I det tredje och avslutande kapitlet presenteras några exempel på fortbildning, riktat till dem som vill fördjupa sina kunskaper inom området riskbruk, missbruk och beroende.

Syftet med rapporten är att den ska inspirera och stimulera till ytterligare fördjupade insatser, forskningsuppslag och möjligheter till fortbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende – och därmed också bidra till kvalitetshöjning av missbruks- och beroendevården.

Kontakt

I korthet

Utgivare

Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB)

Framtagen

2010

GR:s roll

Göteborgsregionen FoU i Väst ingår i Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor

Finansiärer

Länsstyrelsen Västra Götaland och Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor.

Uppdaterad