Artikel

Skolor från Plug Innan-projektet är studiesubjekt i ny forskning

Vilka möjligheter och förutsättningar har lärare för att utveckla sin kompetens gällande elever som riskerar att inte nå sina mål? Det har Karoline Larsen Andersson, doktorand i pedagogik, studerat med hjälp av skolor från projektet Plug Innan.

Den professionella utvecklingen är viktig i arbetet med att få fler elever att fullfölja sina studier. När lärare erbjuds rätt möjligheter att utvecklas kan en lärmiljö som passar fler elever skapas. Det gör i förlängningen att fler elever kan klara skolan, menar Karoline Larsen Andersson, doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Det nu avslutade projektet Plug Innan verkade för att långsiktigt stärka och systematiskt utveckla skolors främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och i förlängningen erhålla en gymnasieexamen.

Professionernas arbete med elever i riskzon

Skolor inom Plug Innan har varit studiesubjekt för Karolines doktorandprojekt, där det huvudsakliga syftet har varit att öka kunskapen om professionernas arbete med elever som riskerar att inte nå målen i årskurs nio. Studien ska också bidra till ökad kunskap om vilket värde och långvariga effekter utvecklingsprojekt kan ha i skolor och verksamheter.

- Professionell utveckling kan beskrivas som ett sätt att förbättra sin kompetens. Det kan till exempel vara genom att öka sin kunskap inom ett visst område såsom specifika ämnen, i det relationella eller i det digitala arbetet på skolan, förklarar Karoline.

Alla har olika drivkrafter för kompetensutveckling

Professionell utveckling kan praktiseras genom såväl erfarenhetsutbyte vid informella möten mellan kollegor som vid mer formella initiativ såsom konferenser och workshops som organiseras av externa aktörer.

- Alla lärare är enskilda individer med olika inre driv. En del drivs av kunskap och ser därför själva till att nå en professionell utveckling genom exempelvis kvällskurser. För andra behöver formella initiativ erbjudas. Då är det viktigt att behovet ändå identifieras av lärarna samt att det finns gediget med tid och en arena för kompetensutvecklingen, menar Karoline och tillägger att det dock alltid är positivt om även det informella mötet mellan kollegor går att formalisera.

- För att förändring ska ske för eleverna och för att möjliggöra att fler fullföljer sina studier, är det också viktigt att alla är med.

Uppdaterad