Statistik

Statistikunderlag – Analysmodell kunskapsbaserad prioritering 2022

GR tar varje år fram och bearbetar den mest relevanta statistiken för Samordningsförbundet Älv & Kust, Länk till annan webbplats. där Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö ingår. Statistikunderlaget syftar till att ge stöd i prioriteringar av målgrupper och insatser.

Statistiken hämtas från flera olika källor (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kolada, SCB, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen) och sammanställs på ett överskådligt sätt, fördelat på fyra teman: arbetslöshet, ohälsa, försörjning samt befolkningsprofil.

Statistikunderlaget syftar till att ge Samordningsförbundet stöd i prioriteringar av målgrupper och insatser. Årliga uppdateringar gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och uppmärksamma tendenser och förändringar.

Projektet bygger på en analysmodell som utarbetades med start hösten 2016, på uppdrag av dåvarande Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Malin Isaksson & Åsa Nilsson

Publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Analysmodell för kunskapsbaserad
prioritering av målgrupper och insatser
– på uppdrag av Samordningsförbundet Älv & Kust

GR:s roll

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst tar fram statistikunderlaget på uppdrag av Samordningsförbundet Älv & Kust

Uppdaterad