Utbildning

Supported Employment

Plats

Göteborg

Startdatum

11 september 2024

Supported Employment är en arbetsmetod som hjälper verksamheter och medarbetare att stötta människor in på arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

Under de fyra utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

 • Överenskommelse med klient
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen

Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha kunskap om de fem stegen i Supported Employment och känna till och ha prövat olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet. Den nya kunskapen och förståelse ska ge förutsättningar att lyckas i implementeringen av metoden.

Efter att du har avslutat utbildningen erbjuds du två tillfällen för personligt implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.

Mer om utbildningen

11 september kl. 09–16

 • Paradigmskifte – Supported Employment
 • Överenskommelse
 • Kommunikation och coachning
 • Motivation
 • Etiska aspekter
 • Yrkes- och intresseprofil
 • Att plocka fram resurser och förmågor
 • Arbetsbeskrivning – systematisk instruktion
 • Praktisk tillämpning av en systematisk instruktion
 • Hemuppgift under kvällen

12 september kl. 09–16

 • Återkoppling hemuppgift
 • Jobbsökande
 • Arbetsmarknaden
 • Praktiskt arbete som coach
 • Matchning
 • Kontakt med arbetsgivare
 • Studiebesök
 • Arbetsplatsanalys, teori, praktik, återkoppling
 • Introduktion till arbetsgivarengagemang
 • Målarbete

25 september kl. 09–16

 • Marknadsföring
 • Säljtekniker
 • Arbetsgivarengagemang
 • Att introducera en person på arbetsplats
 • Handledaren på arbetsplatsen
 • Att coacha på annan arbetsplats
 • Att bli anställd eller att praktisera
 • Utvärderingsmaterial
 • Nätverkskartläggning
 • Samverkan

26 september kl. 09–16

 • Återkoppling till arbete som har genomförts mellan kurstillfällena.
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen
 • Uppföljnings- och utvecklingsarbete
 • Form för samordning av stödresurser
 • Målarbete
 • Att behålla den coachande rollen
 • Fortsatt arbete på hemmaplan
 • Gemensam plattform
 • Utärdering av utbildning

 • ”Metod- och verktygsbok i Supported Employment” (Misa Kompetens, 100 sidor)
 • ”Det Europeiska metodmaterialet Toolkit för mångfald i svensk översättning” (EUSE)

Mårten Bjurströmer har en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap samt flera kurser och utbildningar inom ledarskap, organisationsutveckling och grupputveckling. Genom sin bakgrund som både enhetschef och vd för olika verksamheter inom socialt arbete under tjugofem år, har han bred erfarenhet av ledarskaps- och teamutveckling.

Mårten har utbildat inom Supported Employment (SE) i över 15 år. Han har både mångårig erfarenhet av att arbeta praktiskt med metoden och gedigen erfarenhet att planera, genomföra och följa upp olika former av insatser. Han utbildar och arbetar även med strategiska uppdrag inom organisationsutveckling.

Kontakt

Frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 augusti 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

12 400 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fyra heldagar, kl. 9–16:
11–12 september och 25–26 september 2024.

Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg

Målgrupp

Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

Uppdaterad