Statistik

Arbetslöshetsstatistik i Göteborgsregionen

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet i grupperna 16–64 år och 18–24 år. Statistiken avser arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Här hittar du statistik för Göteborgsregionens kommuner.

Kontakt

I korthet

Publiceringsår

Löpande, månadsvis

Uppdaterad