Nätverk

Branschråd äldreomsorg

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR har tillsammans med kommunerna tagit ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd.

Bakgrunden är att det är en allt större utmaning för kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige, att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen de närmaste tio åren är drygt 19 000 personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna undersköterskeutbildning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar, samtidigt som söktrycket till vårdutbildning minskar och det är en minskande andel som fullföljer sina studier.

Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Mer om Branschrådet Äldreomsorg

Det övergripande syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv.

Det ska uppnås genom att branschrådet:

 • samlar olika aktörer och perspektiv
 • arbetar fram konkreta förslag och metoder
 • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
 • fungerar som arena för påverkansarbete.

Högst prioriterade uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag (regional strategi) till GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.
 • Ta fram förslag (regional strategi) till hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen.
 • Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet.

Övriga uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag till GR-gemensam karriärvägsmodell inom äldreomsorgen.
 • Undersöka möjligheter och förutsättningar för en GR-gemensam modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen (Yrkesresa eller motsvarande).
 • Etablera en regional standard för att vidareutbilda baspersonal som saknar rätt utbildning för arbete i äldreomsorgen.

I det nya branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Branschrådet ska samverka med fackliga organisationer för att skapa förutsättningar för att införa vissa av branschrådens rekommendationer och förslag.

Branschrådet arbetar enbart med uppdrag som är beslutade i socialchefsnätverket. (Dialog och förankring av dessa uppdrag ska dock göras i berörda chefsnätverk inför beslut). Besluten i branschrådet är inte bindande för någon kommun, utan det är kommunerna i egenskap av arbetsgivare som beslutar om att anta förslag och rekommendationer.

En första prioriterad fråga för branschrådet är hanteringen av Äldreomsorgslyftet där branschrådet önskar en samordning från GR. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19.
Mer nationell information om Äldreomsorgslyftet finns bland annat på Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats..

Resultat från äldreomsorgslyftet

Exempel på insatser som Branschråd Äldreomsorg hittills har arbetat fram:

 • Utbildning undersköterska: Totalt 665 personer utbildas nu. 300 började hösten 2020, 365 började hösten 2021. De förväntas bli klara i december 2021 respektive december 2022.
 • Yrkeshögskoleutbildning (YH): GR har bistått med vägledning kring förutsättningar för satsningen på YH-utbildning, bland annat till specialistundersköterska.
 • Ledarutbildning: Fem kommuner hittills har tackat ja till gemensam upphandling av ledarutbildning inom äldreomsorgslyftet. Preliminär start är hösten 2021 eller våren 2022.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Daniel Pus (ordförande)

Partille

Anita Hedström (vice ordförande)

Alingsås

Malin Olsson

Ale

Margareta Häggström

Göteborg

Carina Fransson

Härryda

Eva Apelvi

Kungsbacka

Margareta Antonsson

Partille

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

Mötestider 2021

1 september, kl. 9-11

4 november, kl. 9-11

1 december, kl. 9-11

Uppdaterad