Konferens

Kommunala bolagsdagen

Plats

Göteborg

Startdatum

22 oktober 2024

Välkommen till en dag för dig som arbetar i ett kommunalt bolag i Göteborgsregionen! Dagen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl. Du kommer få lyssna till några av landets ledande experter i angelägna och aktuella frågor för kommunala bolag.

Kommunala bolagsdagen riktar sig till styrelser, vd:ar och ekonomichefer i kommunala bolag, men även kommundirektörer och övriga intresserade.

Program

08.30 Samling med kaffe

09.00 Inledning

09.05 Hållbart samarbete, om värden och etik, samt glädjen i att lyckas tillsammans

Lasse ”Brandman” Gustavson

Emma Frans

10.00 Hyresundantaget – är det numera förbjudet att hyra
nya lokaler?

Analys av rättspraxis som rör hyra av nybyggda lokaler och de
svårigheter som, mot bakgrund av rättspraxis, finns ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

10.30 Kaffe-, juice- och fruktpaus

10.50 NIS2 och cybersäkerhet

NIS2-direktivet antogs av EU-parlamentet i december 2022 och den svenska lagen som implementerar direktivet väntas träda i kraft den 1 januari 2025. I mars 2024 presenterades lagförslaget till en ny cybersäkerhetslag. Vad innebär lagförslaget och hur kan kommunala bolag förbereda sin verksamhet med anledning av det nya regelverket?

11.30 Etiskt hållbara upphandlingar

Vi diskuterar under passet hur en upphandlande myndighet kan ställa upp krav för att säkerställa en etiskt hållbar upphandling, framför allt vad gäller produktion av varor i länder där det har konstaterats finnas risker för brott mot mänskliga rättigheter. Och hur gör man för att följa upp dessa krav på ett effektivt sätt?

12.00 Lunch

13.00 Hållbarhetsredovisning och grön finansiering – med fokus på hållbara va- och fastighetsprojekt

Med start i redovisningen för år 2025 ska flera kommunala bolag leverera en hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD-direktivet. Tillgången till gröna lån kommer också i många fall att bygga på EU:s taxonomiförordning. På detta pass kommer vi gå igenom det nya regelverket från ett juridiskt perspektiv. Vi kommer ha ett särskilt fokus på utmaningar och möjligheter för finansiering av hållbara va- och fastighetsprojekt.

14.30 Kaffepaus

14.50 Intern upphandling – hur får man göra och hur går det
till i praktiken?

Kommunala koncerner är ofta strukturerade med bland annat syftet att det ska vara tillåtet att tillämpa undantaget för intern upphandling vid anskaffningar mellan koncernbolagen. Ny rättspraxis innebär dock betydande begränsningar vad gäller sådana anskaffningar. Vi går igenom denna rättspraxis samt hur kommunala koncernbolag bör agera.

15.30 Ny rättspraxis – vad har hänt sen sist?

Vi går igenom ny och relevant rättspraxis inom områden som offentlig upphandling, sekretess samt förvaltningsrätt.

16.30 Avslutning

Kontakt

Frågor om konferensen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

2 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 3 650 kr exkl. moms. Övriga: 4 050 kr exkl. moms. Avgiften faktureras i efterhand.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 22 oktober 2024. Samling med kaffe kl. 08.30, start kl. 09.00 och avslutning senast kl. 16.30.

Biografen Bergakungen i Göteborg. Vägbeskrivning skickas med bekräftelsen som sänds ut efter sista anmälningsdagen.

Målgrupp

Styrelser, vd:ar och ekonomichefer i kommunala bolag. Även kommundirektörer och övriga intresserade i kommunerna.

Samarbetspartner

Advokatfirman Lindahl

Logotyp för Advokatfirman Lindahl

Uppdaterad