Utbildning

Att arbeta med återhämtningsinriktat förhållningssätt – Baspersonal

Plats

Göteborg

Startdatum

11 september 2024

Den här utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa. Utbildningen består av sex block som tillsammans ger dig som deltagare en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Utbildningen bestå av två heldagar plus en uppföljningsdag där alla deltagare ska redovisa en studieuppgift.

Innehåll

1. Vad är återhämtning?

En diskussion och beskrivning om vad återhämtning är och kan vara. Passet rymmer både egna reflektioner vad återhämtning betyder i var och ens liv samt hur återhämtning beskrivs i återhämtningsforskning. Hur passar ett återhämtningsinriktat arbete in i en evidensbaserad praktik (EBP)?

2. En livsberättelse

En av kursledarna berättar om sin egen återhämtning från svår psykisk ohälsa. Syftet med föreläsningen är att du ska få ett inifrånperspektiv. Det skapar en förståelse för hur det kan vara att uppleva svår psykisk ohälsa och återhämtningsprocessen. Det ger också en känslomässig beröring och bidrar till att förändra attityder.

3. Återhämtning – värderingar

Ett återhämtningsinriktat arbete är ett förhållningssätt som präglas av vissa värderingar. Utifrån det återhämtningsinriktade förhållningssättet kan man sedan använda sig av olika metoder som stöder värderingarna och förhållningssättet.

4. Vad återhämtar man sig ifrån och vad återhämtar man sig till?

Återhämtning från svår psykisk ohälsa innebär så mycket mer än bara att bli fri eller kunna hantera sina symptom. Det handlar mycket om att gå från ett ”utanförskap” till att bli en deltagande samhällsmedborgare.

5. Återhämtningsinriktade verktyg

  • Återhämtningsstjärnan – ett sätt att konkretisera återhämtning i samtal med brukaren.
  • Vi är mer lika än olika – ett sätt att använda sig av sina egna erfarenheter på ett professionellt sätt i relationen till brukaren.
  • Att skapa relation – en enkel övning i att skapa relation.

6. Metoder som fungerar samt aktuell forskning

Brukarinflytande och empowerment. Idag används ett flertal metoder som utgår från ett återhämtningsinriktat för hållningssätt. Vi tittar på några av dessa metoder, som IPS, delat beslutsfattande/Shared Decision Making samt vård- och stödsamordnare.

Uppföljningsdag

En halvdags uppföljning då varje deltagare presenterar en studieuppgift, ”Återhämtningsarbetet i min organisation”. Syfte är att undersöka förutsättningarna för återhämtningsperspektivet i den egna organisationen. På uppföljningsdagen presenterar ni uppgiften och har möjlighet att lära av varandra.

Kursledare

Kursledare från Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

Film om kursen

I filmen berättar Beatrice Ikonen från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa om kursens innehåll och syfte.

Fler kurser i att arbeta med återhämtningsinriktat förhållningssätt

5 november: Återhämtningsinriktat förhållningssätt, för BASPERSONAL

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

23 augusti 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

5 650 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår.

För anställda inom socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs stad är utbildningen kostnadsfri eftersom deltagandet finansieras av Psykiatrisamordningen i Göteborg. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras full avgift till arbetsplatsen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

11 september och 2 oktober, kl. 9–16 samt uppföljning (hålls digitalt)23 oktober, kl. 13–16.

Plats i Göteborg. Lokal meddelas i bekräftelse cirka tio dagar innan utbildningen. Uppföljningsdagen hålls digitalt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Uppdaterad