Utbildning

Enhetschefens ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Plats

Göteborg

Startdatum

13 mars 2025

Välkommen till en tredagarsutbildning om hur du som enhetschef leder det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i din verksamhet.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att säkra det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i den operativa verksamheten genom att stärka första linjens operativa enhetschefers ledningsansvar. Det är en processorienterad utbildning med föreläsningar som varvas med dialogövningar, case och tester i ett utmanande tempo.

Innehåll

Utbildningen består av tre dagar med följande inriktning:

 • Chefens operativa kvalitets- och patientsäkerhetsansvar
 • Ledningssystemet som verktygslåda
 • Chefens eget ledningsteam
 • Operativt samarbete med regionen
 • Personcentrering är allas värdegrund

 • Riskanalyser
 • Händelseanalyser
 • Klagomålsanalyser
 • Egenkontroll
 • Sammanställning och analys

 • Proaktiv förändringsledning
 • Trygg förbättringskultur och förebilder
 • Effektiva implementeringsplaner
 • Fira framgångar i enheten
 • Sprida lärande och best practice
Susanne Wallin Pettersson

Utbildare

Vår kursledare är Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB. Susanne genomför som projektledare och konsult processkartläggningar och ansvarar för kunders räkning att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Arbetsuppgifterna innefattar även konsultstöd inom ledarskapsutveckling med huvudsakligt fokus på enhetschefens roll som ”ständig förbättrare i sin verksamhet”.

Susanne har efter coronapandemin genomfört ett flertal utbildningar av hög kvalitet för GR:s medlemskommuner om kommunens ansvar för det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

Susanne har drygt 20 års erfarenhet som kursledare och projektledare. Hon har sedan mitten på 1990-talet lett utvecklingsprogram för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt hållit föredrag på nationella seminarier och konferenser.

Kontakt

Frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

20 januari 2025

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 14 900 kr exkl. moms.
Övriga: 17 900 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13 mars, 30 april, 28 maj 2025. Alla dagar kl. 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Enhetschefer inom kommunal vård och omsorg.

Uppdaterad