Seminarium

Hur planerarar vi för gångtrafik med fotgängare i centrum?

Person med gul jacka som går längst ett vattenstråk

Plats

Borås eller via länk

Startdatum

5 juni 2024

Hur kan vi planera för gångtrafik som sätter fotgängaren i centrum, med dennes behov och önskemål som utgångspunkt? Det är fokus på nästa träff i nätverket Socialt hållbar transportplanering som anordnas i samarbete med Högskolan i Gävle. Du kommer att få ta del av olika metoder för att utvärdera så kallad walkability (gångvänlighet), vilka kunskapsluckor som finns när det gäller planering för gångtrafik och exempel från kommunal planering på tillämpning av gångvänliga miljöer.

Program:

  • Välkomna och introduktion till dagen, nätverkets samordnare Lisa Ström, Göteborgsregionen, och Ana Gil Solá, Göteborgs universitet.
  • Olika metoder för att utvärdera walkability, Katrin Lättman, universitetslektor och docent vid Högskolan i Gävle.
  • Kunskapsbehov när det gäller planering för gångtrafik, Charlotta Johansson, biträdande professor, Luleå tekniska universitetet berättar om arbetet med att etablera Forskningsprogram planering för gång.
  • Frågestund och paus
  • Richard Mattsson, stadsarkitekt från Borås stad berättar om hur kommunen arbetar med Viskan park - ett gångstråk genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik.
  • Diskussion i mindre grupper
  • Återsamling och summering
  • Lunch och gå-tur genom Viskan park med Richard Mattsson, stadsarkitekt från Borås stad (för de som medverkar på plats)

Vad är nätverket social hållbar transportplanering?:

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt.

Nätverket är nationellt och vänder sig till forskare samt planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig verksamhet eller inom näringslivet. Läs mer här: www.goteborgsregionen.se/socialtransport Länk till annan webbplats.

Nätverket för Socialt hållbar transportplanering drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Region Värmland, Region Skåne och Göteborgs universitet.

Anmälan

Sista anmälningsdag

29 maj 2024

Om du får förhinder att medverka, meddela senast dagen innan till lisa.strom@goteborsgregionen.se

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid

Onsdagen 5 juni klockan 09.00-12.10. Om du deltar på plats kan du även välja att vara med på lunch och ett platsbesök och då avslutas dagen 15.00.

Plats

Om du deltar digitalt deltar du via länk som skickas några dagar innan webbinariet. Om du deltar fysiskt är du välkommen till Träffpunkt Simonasland, Viskastrands-gatan 5, Borås. Lokalen Åsikten.

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter med flera.

Uppdaterad