Nätverk

Socialt hållbar transportplanering

Resor och transporter har en social dimension. Detta nätverket samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar.

Olika grupper rör sig i transportsystemet på olika sätt, utifrån olika syften, behov och förutsättningar.

Vad?

Sociala aspekter av transportplaneringen handlar om bland annat jämlik tillgänglighet – det vill säga om individers likvärdiga tillgång till stadens platser och aktiviteter – liksom om stärkandet av en infrastruktur som underlättar människors vardagsliv och lämnar utrymme för rekreation och möten. Vi fördjupar oss i frågor som Hur gynnas samhällsgrupper och platser av vilken typ av investeringar? Hur påverkar resmöjligheterna människors val av skola, fritidsaktiviteter, jobb med mera?

Vem?

Du som är planerare inom kommun, region, myndighet eller näringsliv och/eller forskare är välkommen att delta i våra aktiviteter.

Hur?

Nätverket är nationellt. Det är kostnadsfritt att delta vid våra olika aktiviteter. Vi ordnar digitala och fysiska nätverksträffar med aktuella och relevanta teman liksom projektutvecklingsträffar. Vi har ambitionen att vartannat år samla den senaste forskningen inom området på vårt webbinarium ”Forskning i fokus”.

Nätverkets projekt för matchmaking fokuserar på att knyta samman aktörer inom socialt hållbar transportplanering med studenter som vill skriva uppsats eller göra praktik. Läs mer, för uppsatsintressenter: Samarbete med studenter kan ge din organisation ny kunskap. För studenter: Skriva uppsats eller göra praktik om socialt hållbar transportplanering?

Varför?

Det behövs ökad kunskap och förståelse kring hur aspekter av social hållbarhet bör värderas och implementeras inom transportplaneringen.

Ökad kunskap behövs även om de möjliga effekterna av insatser ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och hur sådana insatser bör följas upp. Det innebär att nya konkreta verktyg behövs för att lyfta in den sociala hållbarhetsdimensionen i planeringsprocesser. Det är frågor som nätverket vill fokusera på.

Samarbetspartners

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs universitet, i samarbete med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.

Aktuellt

Kurs i social konsekvensbedömning

Utifrån erfarenheter i nätverket och kunskap i antologin Socialt hållbar transportplanering Länk till annan webbplats. genomförs under 2023 en kurs i Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

I korthet

GR:s roll

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Göteborgs universitet (GU).

Samarbetspartners

Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.

Logotyp VästraGötalandsregionen
Logotyp Trafikverket
Logotyp Region Värmland
Logotyp Region Värmland

Bli medlem eller samarbetspartner

Vill du bli medlem eller en av nätverkets samarbetspartners?

Kontakta Lisa Ström.

Uppdaterad