Nätverk

Socialt hållbar transportplanering

Resor och transporter har en social dimension. Detta nätverket samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar.

Olika grupper rör sig i transportsystemet på olika sätt, utifrån olika syften, behov och förutsättningar.

Vad?

Sociala aspekter av transportplaneringen handlar om bland annat jämlik tillgänglighet – det vill säga om individers likvärdiga tillgång till stadens platser och aktiviteter – liksom om stärkandet av en infrastruktur som underlättar människors vardagsliv och lämnar utrymme för rekreation och möten. Vi fördjupar oss i frågor som Hur gynnas samhällsgrupper och platser av vilken typ av investeringar? Hur påverkar resmöjligheterna människors val av skola, fritidsaktiviteter, jobb med mera?

Projektplan 2021-2022 Pdf, 108 kB.

Vem?

Du som är planerare inom kommun, region, myndighet eller näringsliv och/eller forskare är välkommen att delta i våra aktiviteter.

Hur?

Nätverket är nationellt. Det är kostnadsfritt att delta vid våra olika aktiviteter. Vi ordnar digitala och fysiska nätverksträffar med aktuella och relevanta teman liksom projektutvecklingsträffar. Vi har ambitionen att vartannat år samla den senaste forskningen inom området på vårt webbinarium ”Forskning i fokus”.

Varför?

Det behövs ökad kunskap och förståelse kring hur aspekter av social hållbarhet bör värderas och implementeras inom transportplaneringen.

Ökad kunskap behövs även om de möjliga effekterna av insatser ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och hur sådana insatser bör följas upp. Det innebär att nya konkreta verktyg behövs för att lyfta in den sociala hållbarhetsdimensionen i planeringsprocesser. Det är frågor som nätverket vill fokusera på.

Samarbetspartners

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Region Värmland.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

Du kan även kontakta:

Ana Gil Solá, forskare, avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet. ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

I korthet

GR:s roll

Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Göteborgs universitet (GU)

Samarbetspartners

Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Region Värmland

Logotyp VästraGötalandsregionen
Logotyp Trafikverket
Logotyp Region Värmland
Logotyp Region Värmland

Träffas mellan träffar

Gå med i vår LinkedIn-grupp och dela rapporter, studier, konferenser och annat aktuellt:

Följ oss på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli medlem

Du blir medlem i nätverket genom att skicka en förfrågan till Lisa Ström.

Tidigare nätverksträffar

Läs minnesanteckningar från nätverkets möten. Pdf, 150 kB.


Uppdaterad