Utbildning

Kälvestensmodellen – grundutbildning

Plats

Göteborg

Startdatum

16 oktober 2024

Kälvestensmodellen är en modell för att utreda tilltänkta familjehem. Utbildningen består av två teoridagar och två dagar fördjupning (intervjutolkning) då deltagarna får sina genomförda djupintervjuer tolkade.

Kälvestenmodellen växte fram under 1970-talet genom att socialarbetare efterfrågade Anna-Lisa Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem och adoptivhem. Boken grundas i en mängd forskningsstudier och modellen är väl tillämpbar med dagens teorilandskap och metoder.

Innehåll

Under kursen går vi igenom:

 • intervjumetodens bakgrund
 • intervjuformuläret och dess uppbyggnad
 • att genomföra intervjun
 • att intervjua och bli intervjuad
 • intervjumetodens teoretiska utgångspunkter
 • tankar om samtalskonst
 • förberedelser för egen intervju
 • tolkning
 • förberedelser för återkopplingen

Förberedelser

Läsa kurslitteraturen

Du som deltagare bör läsa kurslitteraturen inför de två inledande teoridagarna. Under dag två kommer vi bland annat att ha ett litteraturseminarium utifrån kapitlen 5 och 13 i Människan är en berättelse.

Göra en djupintervju

Inför de två avslutande dagarna ska ni deltagare göra varsin djupintervju med ett tilltänkt familjehem från er kommun. Två av dessa djupintervjuer tolkas under dag tre och fyra, och de som inte presenterar en egen intervju deltar som åhörare och reflektör. Vid tolkningarna går vi också igenom andra frågeställningar som kommit upp under processen samt hur återkopplingen till det tänkta familjehemmet sker. Vi rekommenderar att ni genomför er intervju efter teoridagarna och, naturligtvis, före tolkningstillfället.

Litteratur

Material som du skaffar själv

Material som delas ut första kursdagen

 • Uppdaterad intervjuguide (2022) kompletterad med kort förklarande introduktion.
 • Kompendium ”Utredning av familjehem”: Innehåller en introduktion till att utreda familjehem, aktuellt regelverk, teoretiska ramar och forskningsbakgrund, genomförandet av intervjun, tolkningsförfarandet, återkoppling och sammanställning av utredningen.

Utbildare

Veronica Anglesjö Nielsen, familjehemskonsulent, och Stefan Larsson, biträdande enhetschef. Båda har mycket lång erfarenhet av kommunal familjehemsvård och att utbilda inom området.

Tolkarutbildning enligt Kälvestensmodellen

Se även tolkarutbildning enligt Kälvestensmodellen

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

25 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 10 800 kr exkl. moms.
Övriga: 11 800 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

16–17 oktober och 28–29 november 2024.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens familjehemsenheter/barn och unga samt samverkande aktörer som i sitt arbete möter och stöttar i familjehemsutredningar.

Uppdaterad