Seminarium

Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete

Plats

Online

Startdatum

7 mars 2024

Den första torsdagen i varje månad är du välkommen till Morgonwebbinariet – ett kostnadsfritt webbinarium på temat socialt arbete. Föreläsarna kommer från Göteborgsregionen, FoU i Väst och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Morgonwebbinarier våren 2024

8 februari: Minderåriga som injicerar narkotika: Mellan stöd och kontroll

Russell Turner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Under föreläsningen berättar Russell om resultat från en nationell registerstudie som undersökt livsvillkor och vårdbehov för minderåriga som injicerar narkotika. Frågor som berörs är hur stödet till denna grupp kan förbättras.

Morgonwebbinariet – syfte

Syftet med Morgonwebbinariet är att på ett enkelt sätt sprida aktuell forskning om socialt arbete till medarbetare och chefer i kommunerna i Göteborgsregionen.

7 mars: Att bo i Bostad först

Anjelica Hammersjö, FoU i Väst

Bostad först är en modell där personer i hemlöshet med missbruk och/eller psykisk ohälsa erbjuds en lägenhet, utan krav på nykterhet eller behandling, och får stöd separerat från boendet. Vid detta seminarium pratar vi om Bostad först utifrån intervjuer med hyresgäster: Hur kan det kännas att gå från hemlöshet till en egen lägenhet, och vad kan man behöva (och få) stöd med i den situationen?

Morgonwebbinariet – tid och plats

Första torsdagen i varje månad kl 8:30–9:00. Kostnadsfritt. Ingen anmälan.

4 april: Vuxna i gruppbostad: familjeband, åldrande och funktionsstöd

Lina Palmqvist, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

En djupdykning i relationen mellan vuxna personer i gruppbostad/servicebostad och deras äldre föräldrar i ljuset av åldrande, funktionshinder, genus och informell omsorg.

Morgonwebbinariet – arrangörer

Ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Göteborgsregionen, FoU i Väst.

2 maj: Lärande och utveckling via aktläsning

Föreläsare: Ingrid Bern Lindman, Göteborgs Stad Nordost och Jeanette Olsson, FoU i Väst

Under 2023 testade socialtjänstens barn- och ungaenheter i tre av Göteborgs stadsområden att tillsammans med FoU i Väst använda metoden aktläsning i sitt verksamhetsutvecklande arbete. Under webbinariet berättar vi om upplägget, hur det fungerade och vad det bidragit till.

Kontakt

Jenny Rehnman

FoU-chef, Göteborgsregionen FoU i Väst
jenny.rehnman@goteborgsregionen.se
031-335 51 33

Therése Wissö

Viceprefekt, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
therese.wisso@socwork.gu.se
031-786 63 86

Anmälan

Teamslänken publiceras dagen innan i anslutning till respektive webbinarium. Ingen föranmälan – klicka bara på länken för att delta.

Avgift

Ingen avgift.

Mer information

Tid och plats

Första torsdagen i varje månad kl. 8.30-9.00. Exakt datum framgår av informationen om respektive webbinarium.

Målgrupp

Morgonwebbinariet vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen – men alla intresserade är varmt välkomna!

Går det att se Morgonwebbinariet i efterhand?

Nej, webbinarierna spelas inte in.

Om du vill veta mer om en föreläsning är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter här intill.

Arrangörer

Morgonwebbinariet arrangeras av:

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst

Uppdaterad