Utbildning

Praktisk projektledning av EU-projekt

Plats

Göteborg

Startdatum

15 oktober 2024

Denna tvådagarsutbildning i praktisk EU-projektledning är utvecklad för att ge dig fördjupade insikter och praktiska färdigheter i att leda och genomföra EU-finansierade projekt.

Med en kombination av teoretisk undervisning och interaktiva diskussioner får du tillgång till verktyg och en förståelse för vad som behövs för att framgångsrikt leda EU-projekt från start till avslut.

Under utbildningen får du lära dig mer om nyckelrollerna och ansvarsområdena inom projektledning, inklusive samarbete med finansiärer, partners och andra intressenter. Dessutom kommer vi att dyka ner i de viktiga aspekterna av projektets livscykel, från uppstart av projekt, till budgetering, rapportering, uppföljning och avslut. Utbildningen kommer också att ge en grundlig genomgång av EU:s olika finansieringsmöjligheter och regler som gäller för budget och rapportering.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna efter kursen ska ha följande förmågor:

 • Förståelse för projektets roll som utvecklingsverktyg och hur det påverkar projektledarrollen.
 • Kunna navigera bland olika EU-program, med förståelse för deras skillnader och likheter, och förstå hur dessa påverkar projektledarens roll.
 • Tillämpa grundläggande principer och regler för ekonomisk hantering och rapportering i EU-projekt, med kunskap om olika kostnadsmodeller och budgetkategorier.
 • Använda sig av praktiska verktyg för projektplanering, rapportering, och uppföljning
 • Hantera utmaningar relaterade till samarbete i EU-finansierade projekt, med en förståelse för interkulturell kommunikation och hantering av den osäkerhet som finns.

Program

Uppstart

 • Genomgång av utbildningsprogrammet och mål.

Introduktion: EU-projekt som verktyg för utveckling – från idé till verklig förändring

 • Teori och praktiska erfarenheter.
 • Diskussion om projektledarens roll och relation till den ordinarie verksamheten.

EU-programarenan: Skillnader och likheter mellan olika EU-projekt

 • Identifiering av olika typer av EU-projekt och dess betydelse i praktiken.

Gemensamma regler för drift och ekonomi

 • Genomgång av regler, principer och förutsättningar för EU-finansierade projekt.

Organisering av EU-projekt

 • Diskussion om olika roller, aktörer och samarbete i genomförande.
 • Genomgång av viktiga dokument för projektledning.

Att skapa de bästa förutsättningarna för ett smidigt genomförande – uppstart av projekt

 • Genomgång av dokumentation, planering, prioritering och riskbedömningar.
 • Presentation av projektets verktygslåda och praktiska verktyg i projektarbetet.

Budget och redovisning för projektledare

 • Diskussion kring kostnadsmodeller och budgetkategorier inom EU-projekten.
 • Exempel från olika program.

Rapportering och uppföljning av ekonomi och verksamhet

 • Genomgång av ekonomiska regler och kostnadskategorier för EU-projekt.
 • Organisering och planering av verksamhetsrapporter samt uppföljning av aktiviteter och förberedelse för slutrapportering.

AI som kollega till projektledaren

 • Introduktion till användning av AI inom projektledarskap.

Samarbete i internationella projekt

 • Diskussion kring interkulturell kommunikation och samarbete med partners.

Individuell reflektion

 • Deltagarna reflekterar över vad de har lärt sig och hur de kan använda denna kunskap i sitt arbete som projektledare.

Avslut och sammanfattning

 • Gruppdiskussion och reflektion över utbildningen samt insamling av feedback för framtida förbättringar.

Utbildare

Daniel Wennerlund har ägnat sig åt EU-finansiering sedan början av 2 000-talet. Han har samarbetat med olika aktörer som regioner, kommuner, universitet och företag och stöttat dessa i deras arbete för att kunna dra nytta av möjliga EU-medel. Daniel har varit engagerad i alla delar av processen, från identifierad idé till avslutat EU-projekt i roller som utbildare, ansökningsskrivare, utvärderare och naturligtvis projektledare av både regionala och europeiska projekt. Han driver idag konsultfirman potential12, där fokus är att säkra att de projekt som kunderna söker och driver skapar så stor nytta som möjligt.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 5 500 kr exkl. moms. Övriga: 5 900 kr exkl. moms.

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

15–16 oktober 2024, kl. 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan kursstart.

Målgrupp

Du som leder, eller kommer att leda, EU-finansierade projekt i kommunal verksamhet.

Uppdaterad