Seminarium

Psykisk hälsa och våldsprevention – hur hänger det ihop?

Plats

Göteborg

Startdatum

10 oktober 2024

Välkommen till en halvdagsföreläsning på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Föreläsningen ökar kunskapen om hur vi kan bidra till ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp. Det är tillsammans vi gör skillnad!

Du som arbetar i människobehandlande verksamheter i Göteborgregionens kommuner bjuds in till en föreläsning med Nina Rung, som är kriminolog, föreläsare och debattör. Genom att problematisera och öka kunskapen om könsnormer och machokultur berättar Nina Rung om hur snäva roller kan leda till psykisk ohälsa och övergrepp. Genom större förståelse och grundad kunskap ökar möjligheterna att fler övergrepp hinner förebyggas och förhindras.

Bakgrund

Majoriteten av de som utsätts är kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är inte enbart ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa och liv, det innebär också stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. Snäva föreställningar om kön och nedlåtande kommentarer om kön är en del av det som sanktionerar det könsrelaterade våldet. Våldet kan förebyggas genom att förändra de normer som rättfärdigar det könsrelaterade våldet.

Innehåll

Föreläsningen kommer särskilt beröra könsnormer, konsekvenser av utsatthet, vikten av tidig prevention, jämställdhet och hur alla kan göra skillnad.

Vad får du med dig från dagen?

Du får med dig kunskap om vikten av våldsprevention tidigt, konkreta tips om hur vi alla kan agera och få stopp på våld och utsatthet och om hur vi alla kan göra skillnad både i det privata och det professionella.

Föreläsare

Nina Rung är kriminolog, genusvetare, föreläsare, författare och debattör. Hon har bland annat arbetat på Stockholmspolisen med att utreda grovt våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn. Hon har varit sakkunnig i flera råd och projektlett jämställdhets- och våldsförebyggande projekt både inom förskola och inom idrottsrörelsen.

Nina utbildar, processleder och föreläser för myndigheter, civilsamhälle, kommuner och näringsliv om våld mot närstående, sexuella övergrepp, könsnormer och om barns utsatthet samt driver opinion kring frågorna. Hon har tillsammans med Peter Rung grundat den ideella föreningen Huskurage – en våldspreventiv metod för att minska våld mot närstående, samt skrivit flera böcker.

Nina Rung

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som står bakom dagen och syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Kontakt

Frågor om föreläsningen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

20 september 2024

Avgift

Kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Föreläsningen är endast för anställda i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Göteborgs stad och finansieras med stöd av statliga medel inom område psykisk hälsa och suicidprevention.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

10 oktober 2024 kl. 13–16.

Burgårdens konferenscenter, lokal Aniara. Skånegatan 20 i Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare i människobehandlande verksamheter i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetspartner

Göteborgs stad

Logotyp Göteborgs stad

Uppdaterad