Utbildning

Strategisk bemanning – kompetensutveckling för rektorer i förskolan

Flicka på förskola ser i förstoringsglas.

Plats

Digitalt

Startdatum

Ej bestämt

Är du rektor i förskolan och jobbar i Göteborgsregionen? Vill du få goda exempel på strategisk personalplanering varvat med forskning och diskussioner med andra rektorer? Under läsåret 2024 erbjuder Göteborgsregionen (GR) en kostnadsfri utbildningsserie för rektorer om strategisk bemanning i förskolan.

Utbildningen bygger på samskapande kompetensutveckling och kollegialt lärande och består av tre digitala träffar. Dessa träffar tar sin utgångspunkt i framgångsrika exempel samt ger tid för reflektion och möjligheter till gemensamt arbete och utveckling.

Genom detta initiativ strävar vi efter att skapa en plattform där vi tillsammans kan utforska och utveckla innovativa metoder för strategisk bemanning i förskolan.

Du som deltar i programmet tilldelas ett certifikat i strategisk bemanning som kan kopplas till LinkedIn.

Om programmet

På utbildningsträffarna, som genomförs helt digitalt, får du inspirerande exempel kopplat till strategisk bemanning. Därefter ges utrymme för deltagarna till såväl erfarenhetsutbyte som gemensam utveckling.

Träffarna erbjuder därmed en möjlighet att inte bara utveckla er egen kompetens, utan även att nätverka och dela erfarenheter med andra rektorer. Tillsammans skapar vi en dynamisk och inspirerande miljö på våra träffar.

Mellan varje träff kommer ni att ges möjligheten att reflektera kring utforska de metoder och strategier som presenterats. Detta för att se vilka resultat nya tillvägagångssätt kan ge. På kommande träffar kommer vi sedan att ha tid för diskussion och erfarenhetsutbyte där ni kan dela med er av era upptäckter, framgångar och utmaningar. Detta skapar en cykel av lärande och förbättring, där varje träff bygger på den föregående och bidrar till en djupare förståelse och kompetensutveckling.

Som deltagare har du även möjlighet att själv bidra med tankar på innehållet i träffarna.

Första tillfället, 2 februari, pratade bland annat Jon Ohlsson, professor i organisationspedagogik om forskning kring organisationer och kompetens. Beata Modigh och Charlotte Hallberg från förskoleförvaltningen i Göteborg berättade om strategisk personalplanering med barnet i centrum.

Andra tillfället, den 12 april kommer bland att Emma Gregorsson, rektor i Borås Stad och berättar om strategisk personalplanering.

Kontakt

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag har passerat för den här utbildningsomgången.

Avgift

Kostnadsfritt för rektorer i förskolan i Göteborgsregionen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningarna sker digitalt, länk och instruktioner skickas ut efter anmälan

2 februari, 2024, kl. 13-16

12 april, 2024, kl. 13-16

31 maj, 2024, kl. 13-16

Vi utgår från att alla deltagare medverkar vid samtliga tillfällen. Detta är en förutsättning för att fullt ut kunna tillgodogöra sig innehållet.

Målgrupp

Denna utbildningsserie är särskilt riktad till rektorer i förskolan i Göteborgsregionen.

Uppdaterad