Styrande dokument och avtal

Interkommunal ersättning inom förskola, grundskola och anpassad grundskola

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt förslag till interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola och ISGR (Internationella skolan i Göteborgsregionen). På den här sidan hittar du aktuella uppgifter för innevarande kalenderår.

Underlaget ovan innehåller priser gällande interkommunal ersättning och har tagits fram av Skolekonomnätverket bestående av representanter från medlemskommunerna.

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2023

Uppdaterad