Nätverk

Tillsynsgruppen

Tillsynsgruppen ska utgöra en regional avstämningsyta för kontinuerlig kvalitetsutveckling kring kommunernas tillsynsansvar inom fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Gruppen ska även kontinuerligt se över och vidareutveckla stödmaterial för tillsynsarbetet samt möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte.

Startdatum: 2018-11-05

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ingela Ågren, ordförande

Göteborg

Jonas Nordlander

Alingsås

Louisa Asterfjord

Alingsås

Lina Nelin

Ale

Mergim Rexhepi

Härryda

Fredrik Larsson

Härryda

Ove Johansson

Göteborg

Anna Sörensen

Kungsbacka

Ulrika Lundén

Kungsbacka

Johanna Embretsén

Kungälv

Jenny Gustavsson

Lerum

Maria Wanneros

Lerum

Monica Karlsson

Mölndal

Ulrica Höij

Partille

Magdalena Tavakol

Partille

Karin Mc Kee

Stenungsund

Patrik Finn

Öckerö

Ann-Sofie Gillner, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2022

23 februari

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

28 april

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 september

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

17 november

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad