Nätverk

Tillsynsgruppen

Tillsynsgruppen ska utgöra en regional avstämningsyta för kontinuerlig kvalitetsutveckling kring kommunernas tillsynsansvar inom fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Gruppen ska även kontinuerligt se över och vidareutveckla stödmaterial för tillsynsarbetet samt möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte.

Startdatum: 2018-11-05

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ulrica Höij, ordförande

Partille

Lina Nelin

Ale

Marcus Larsson

Ale

Jonas Nordlander

Alingsås

Louisa Asterfjord

Alingsås

Alicia Schönbeck

Härryda

Maria Holmgren

Härryda

Ingela Ågren

Göteborg

Vian Olaurim

Göteborg

Anna Sörensen

Kungsbacka

Sarah von Zweigbergk

Kungsbacka

Johanna Embretsén

Kungälv

Jenny Gustavsson

Lerum

Maria Wanneros

Lerum

Christina Gyllander

Mölndal

Monica Karlsson

Mölndal

Magdalena Tavakol

Partille

Karin Mc Kee

Stenungsund

Linda Andersson

Öckerö

Ann-Sofie Gillner, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Mötestider 2022

23 februari

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

28 april

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 september

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

17 november

Tid: 13.00–16-00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

 

Mötestider våren 2023

21 februari

Tid: kl. 13.00-16.00 Plats:Göteborgsregionen(GR)

19 april

Tid: 13.00-16.00 Plats:Göteborgsregionen(GR)

Uppdaterad