Nätverk

Förskolenätverket

Förskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Förskolenätverket kan vid behov använda Barnomsorgsgruppen för fördjupning eller klargöranden kring frågeställningar av mer operativ karaktär och där Barnomsorgsgruppen har bred kompetens och erfarenhet.

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2013-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Helena Balte, ordförande

Alingsås

Ulla-Stina Millton

Ale

Pia Croona

Alingsås

Katrin Busck

Göteborg

Maria Vidlund

Göteborg

Hasby Aguilar Lyrhem

Härryda

Eva Eriksson

Kungsbacka

Monica Carhult Karlsson

Kungälv

Solveig Knutsson

Lerum

Maria Berg

Lilla Edet

Mette Myrin

Mölndal

Anna Brügge Josefsson

Mölndal

Anna Ligården

Partille

Annelie Schön

Stenungsund

Jenny Lundström

Tjörn

Paula Erlandsson

Öckerö

Sofia Knüppel, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider våren 2023

10 mars

Tid: kl. 08.30-12.00 Plats:Göteborgsregionen(GR)

5 maj

Tid: kl. 08.30-12.00 Plats:Göteborgsregionen(GR)

 

Mötestider hösten 2023

29 september

Tid: kl. 08.30-12.00 Plats:Göteborgsregionen(GR)

24 november

Tid: kl. 08.30-12.00

Plats: Annan

 

 

Uppdaterad