Nätverk

Förskolenätverket

Förskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Förskolenätverket kan vid behov använda Barnomsorgsgruppen för fördjupning eller klargöranden kring frågeställningar av mer operativ karaktär och där Barnomsorgsgruppen har bred kompetens och erfarenhet.

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2013-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Helena Balte, ordförande

Alingsås

Ulla-Stina Millton

Ale

Pia Croona

Alingsås

Eva Berg

Göteborg

Katrin Busck

Göteborg

Hasby Aguilar Lyrhem

Härryda

Eva Eriksson

Kungsbacka

Lina Öinert

Kungälv

Solveig Knutsson

Lerum

Maria Berg

Lilla Edet

Mette Myrin

Mölndal

Anna Brügge Josefsson

Mölndal

Anna Ligården

Partille

Annelie Schön

Stenungsund

Jenny Lundström

Tjörn

Paula Erlandsson

Öckerö

Sofia Knüppel, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider våren 2024

23 februari

26 april

 

Mötestider hösten 2024

20 september

22 november

Uppdaterad