Nätverk

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
  • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
  • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Göran Sewring

Ale

Carolina Jansmyr

Alingsås

Christian Bergman

Göteborg

Fredrik Nielsen

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Ing-Marie Alfredsson

Lilla Edet

Tobias Johansson

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Nikolas Ntouklis

Öckerö

Övriga deltagare

Namn

Kommun/organisation

Hannes Lindkvist

Business Region Göteborg

Vakant

Länsstyrelsen Västra Götaland

Alma Hultén

Trafikverket

Louise Imborn

Trafikverket

Max Falk

Västra Götalandsregionen

Kontakt

Anna Gustafsson

Regionplanerare samhällsplanering och kollektivtrafik

031-335 53 34

Göta älvbron och gång- och cykelbron, Göteborg

Mötestider 2023

2 februari

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

9 mars

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

13 april

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

11 maj

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

15 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad