Nätverk

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
  • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
  • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Julia Alsterholm

Ale

Markus Thunberg/Carolina Jansmyr

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Ann-Marie Lindell

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Ing-Marie Alfredsson

Lilla Edet

Tobias Johansson

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Nikolas Ntouklis

Öckerö

Alma Hultén

Trafikverket

Louise Imborn

Trafikverket

Max Falk

Västra Götalandsregionen

Vakant

Länsstyrelsen Västra Götaland

Vakant

Business Region Göteborg

Kontakt

Lena Wigren

Regionplanerare bostad och infrastruktur

031-335 51 36

Göta älvbron och gång- och cykelbron, Göteborg

Mötestider 2022

7 april

Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

12 maj

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

16 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

1 september

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

6 oktober

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

10 november

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 december

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad