Nätverk

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
  • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
  • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Emma Lundholm

Ale

Markus Thunberg

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Fredrik Wejrot

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Lisa Sakshaug

Lerum

Anna Berlin

Lilla Edet

Magnus Johansson

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Åsa Runesson

Tjörn

Annie Bedö

Öckerö

John Wedel

Business Region Göteborg

Kontakt

Sebastian Andersson

Regionplanerare infrastruktur

031-335 52 34

Göta älvbron och gång- och cykelbron, Göteborg

Mötestider 2021

29 april

Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

20 maj

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 juni

Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad