Nätverk

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
  • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
  • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Emma Lundholm

Ale

Markus Thunberg

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Ann-Marie Lindell

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Anna Jägemalm

Lerum

Ing-Marie Alfredsson

Lilla Edet

Tobias Johansson

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Joakim Karlsson

Tjörn

Nikolas Ntouklis

Öckerö


Business Region Göteborg

Kontakt

Lena Wigren

Regionplanerare bostad och infrastruktur

031-335 51 36

Göta älvbron och gång- och cykelbron, Göteborg

Mötestider 2022

7 april

Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

12 maj

Tid: 9.00–12.00
Plats: På GR

16 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Fysiskt

Uppdaterad