Metod och verktyg

GR:s karttjänst HAJK

Göteborgsregionens kartor kan användas av dig som vill studera ett regionalt perspektiv bortom kommungränserna. I karttjänsten kan du bland annat visa resultat från analyser och kartläggningar som GR har gjort, ofta i samverkan med medlemskommuner.

I karttjänsten HAJK hittar du både geodata som andra har producerat, till exempel riksintressen, och resultat från projekt som GR har drivit för medlemskommunerna, allt samlat på ett ställe.

Kopplad till karttjänsten finns också Hållbarhetsverktyget. Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera – och hur kan kommunen planera mer klimatsmart? Den frågan kan du svara på med hjälp av den kartbaserade tjänsten som ger möjlighet att knappa in parametrar som är relevanta för dig och det planerade byggprojektet.

Vill du veta mer?

Vill du ha tips om hur eller veta mer om hur du kan använda karttjänsten? Emmy Nicander på GR kan berätta.

Kontakt

I korthet

Övrigt

Läs mer om Hållbarhetsverktyget

Uppdaterad