Nätverk

Nätverk för Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt rehabilitering

Syftet med nätverket är att genom kollegialt stöd ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala primärvården.

Deltagarna i nätverket utgörs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i GR:s medlemskommuner.

Kontakt

Mötestider 2023

10 februari

21 april

26 maj

1 september

20 oktober

15 december

Uppdaterad