Nätverk

Personalchefsnätverket

Medlemskommunernas personalchefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen.

Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) knutet med en representant.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Malin Olsson

Ale

Jerker Gussmo

Alingsås

Ann-Christine Larsson

Stadsledningskontoret, Göteborg

Kristin Perem

Grundskoleförvaltningen, Göteborg

Anders Pettersson

Härryda

Jesper Edlind

Kungsbacka

Ann-Charlott Backström, t.f.

Kungälv

Malena Steingrüber

Lerum

Marianne Piiroinen

Lilla Edet

Maria Stenman

Mölndal

Mats Nilsson

Partille

Christer Larsson

Stenungsund

Sara Alfredsson

Tjörn

Maria Höglund Niklasson

Öckerö

Maria Bergman

Göteborg & Co

Ann-Sophie Nykrans Svedhem

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Björn Wallermark

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Mötestider 2021

5 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

16 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

18 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

3 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

15 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

11–12 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborg & Co
Studieresa/utvecklingsdagar

10 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

Uppdaterad