Nyhet

Dags att söka ULF-medel till praktiknära skolforskning

Arbetar du inom förskole- eller skolverksamhet i Göteborgsregionen eller på Göteborgs universitet? Då kan du söka projektmedel för praktiknära skolforskning, i form av ett ULF-projekt. Ansökan till det första steget i processen är öppen mellan den 8 augusti och den 18 september.

Verksamheten ULF bedrivs sedan 2017 i nära samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Center för skolutveckling i Göteborg. Syftet är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolan för att bidra till en starkare vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. 

Steg 1 innebär att en första ansökan skickas in i form av en forskningsskiss. För att vara behörig att lämna in en forskningsskiss krävs en tillsvidareanställning inom förskole/skolverksamhet i Göteborgsregionen eller en lärar- eller forskartjänst vid Göteborgs universitet. En förutsättning är också att huvudmannen har ingått en överenskommelse om samverkan. Efter ett urval går en del av de sökande vidare till Steg 2, där de kan beviljas upp till en miljon kronor för ett tvåårigt projekt.

Samverkan prioriteras

I bedömningen prioriteras ansökningar som visar hur forskningsprojektet har en relevans för samverkan. Det kan till exempel handla om samverkan mellan olika lärarkategorier eller professioner inom skolan, samverkan mellan olika kommuner eller samverkan mellan fristående och kommunala skolhuvudmän. Förslaget får gärna involvera verksamheter med olika förutsättningar, till exempel skillnader i elevunderlag eller måluppfyllelse.

Här kan du läsa mer om hur en forskningsskiss kan utformas, vad ULF-forskning innebär och hur Göteborgsregionen deltar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Uppdaterad