Nätverk

Grundskolenätverket

Grundskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2000-02-04

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Åsa Ericsson, ordförande

Ale

Ulrika Gustafsson

Ale

Patrik Solérius

Alingsås

Elin Höglund

Göteborg

Martin Palm

Göteborg

Dennis Pavlovic

Härryda

Tommy Korsell

Kungsbacka

Maria Vidlund

Kungälv

Anders Hurtig

Lerum

Anders Nordgren

Lilla Edet

Caroline Billing

Mölndal

Annika Bergqvist

Partille

Marie Wrethander

Stenungsund

Katarina Ekelund

Tjörn

Viktoria Johansson

Öckerö

Sandra Svensson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

23 februari

26 april

13 september

15 november

Uppdaterad