Nyhet

Dags att söka ULF-medel till praktiknära skolforskning

Arbetar du inom förskole- eller skolverksamhet i Göteborgsregionen eller på Göteborgs universitet och är intresserad av praktiknära skolforskning? Då kan du söka projektmedel för ett ULF-projekt! Ansökan till det första steget i processen är öppen mellan 4 juli och 13 september.

ULF står för utveckling, lärande och forskning och är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Syftet är att utveckla samverkansmodeller som leder till forskning som är relevant för skolan, bidrar till att utveckla undervisningen och öka elevers måluppfyllelse. Det görs bland annat genom att yrkesgrupper som är verksamma i skolan – inte bara forskare i akademin – får möjligheten att ta initiativet till olika forskningsprojekt.

Ansökan sker i två steg. Steg 1 innebär att en forskningsskiss med en kortfattad projektidé lämnas in – läs mer om vad forskningsskissen ska innehålla här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vara behörig att lämna in en forskningsskiss krävs en tillsvidareanställning inom förskole/skolverksamhet i Göteborgsregionen eller en lärar- eller forskartjänst vid Göteborgs universitet. En förutsättning är också att huvudmannen har ingått en överenskommelse om samverkan. I dagsläget ingår de 13 kommunala skolhuvudmän som ingår i Göteborgsregionen samt Vårgårda kommun, KLARA teoretiska gymnasium i Göteborg, Fridaskolorna i Göteborgsregionen och Kunskapsskolan i Göteborgsregionen.

Efter ett urval går en del av de sökande vidare till Steg 2, där de kan beviljas upp till en miljon kronor för ett tvåårigt projekt.

Praktiknära skolforskning i samverkan

Forskningsskissen ska gälla projekt som rör samverkan mellan skolan och akademin. Dessutom är det värdefullt om projektet bygger på samverkan av olika slag. Det kan till exempel handla om samverkan mellan olika lärarkategorier eller professioner inom skolan, samverkan mellan olika kommuner eller samverkan mellan fristående och kommunala skolhuvudmän.

Det är möjligt för projekt som tidigare beviljats ULF-medel att söka på nytt, förutsatt att ansökan beskriver hur det nya projektet utgör en utveckling av det tidigare projektet.

Läs mer om ULF och hur du ansöker här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Uppdaterad