Nyhet

Göteborgsregionens kommuner samarbetar kring jobbspår

Så kallade jobbspår innebär att individer med vissa förutsättningar får utbildning och arbete hos arbetsgivare som har behov av en specifik yrkeskompetens. Kommunerna i Göteborgsregionen vill skapa jobbspår över kommungränserna, och GR utreder nu tillsammans med kommunerna vilka behov och förutsättningar som finns.

Person som kör en truck inomhus.

Jobbspår innebär att kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar för att personer som har svårt att få arbete ska få utbildning, praktik och jobb hos en arbetsgivare som har behov av en viss kompetens. Poängen med jobbspår är att det ska finnas ett befintligt behov hos arbetsgivaren så att personerna får ”riktiga” jobb.

Riktar sig till nyanlända och vissa unga

Jobbspåren riktar sig till nyanlända, ungdomar som saknar gymnasieutbildning och ungdomar med funktionsnedsättning. Det är Arbetsförmedlingen och individens hemkommun i samverkan som bedömer om en individ är aktuell för jobbspår.

Flera kommuner inom GR har redan idag jobbspår som ett resultat av DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete). DUA är en statlig delegation som främjar samverkan mellan olika aktörer för att unga och nyanlända ska få jobb, främst genom lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Göteborg har framgångsrika jobbspår

I Göteborgsregionen har flera kommuner utvecklat jobbspår, däribland Göteborgs stad som har cirka tio pågående jobbspår. Volvo och Renova är två exempel på arbetsgivare som Göteborg har jobbspår med. Fler exempel på branscher där det redan idag kan finnas jobbspår i kommunerna eller som kan vara aktuella för framtiden är dels kommunala verksamheter som förskola, vaktmästeri, äldreomsorg och lokalvård, dels företag inom exempelvis logistik och gröna näringar.

Vinster med samarbete över kommungränserna

Inom GR har flera kommuner gått samman för att undersöka möjligheten att utveckla gemensamma jobbspår. GR stödjer processerna och följer utvecklingen. Fördelen med att samarbeta över kommungränserna är bland annat att det blir lägre kostnader för utbildningar när man kan samla enstaka personer från flera olika kommuner och sätta samman dem till en större utbildningsgrupp. För varje individ som deltar är det respektive hemkommun som betalar. Samtidigt blir det en vinst i att arbetsgivaren rustas med personal inom bristyrken.

Hittills sker samarbetet framförallt mellan närliggande kommuner. Framöver kan det även bli aktuellt att bygga regionala jobbspår i GR-samverkan.

– Tanken är att kommunerna ska ansvara för olika yrkesområden och vi tittar nu på vilka kommuner som kan tänka sig ansvara för vilka jobbspår. Kommunerna tittar också på hur många individer som kan tänkas vara aktuella för jobbspår och vilka vinsterna skulle bli med regionala jobbspår, berättar Natalja Lipovskaja Nilsson, projektledare på Göteborgsregionen.

Arbetsgivarnas behov styr

Det utmärkande för konceptet jobbspår är att se till arbetsgivarnas behov och förbereda arbetstagarna utifrån dem, i syfte att det ska resultera i bestående jobb.

– Jobbspåren byggs upp utifrån arbetsgivarnas krav. Det finns en modell som är appliceringsbar för jobbspår inom vilken bransch som helst. Göteborgs stad delar också med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra kommuner. Förhoppningen är att det under 2021 kommer att finnas några delregionala jobbspår i Göteborgsregionen, säger Natalja Lipovskaja Nilsson.

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Uppdaterad