Projekt pågående

DigInc – Digital Inclusion

DigInc är ett projekt där Göteborgsregionen (GR) tillsammans med offentliga organisationer från Frankrike och Storbritannien undersöker och tar fram digitala alternativ för målgruppen elever som av olika anledning inte genomför eller fullföljer prao.

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa engagerande, motiverande inlärnings- och undervisningsupplevelser genom digitalisering av prao. Projektet syftar vidare till att skapa riktlinjer för hur prao på olika arbetsplatser kan visualiseras som digital upplevelse för eleverna, för att förbereda dem och underlätta de första stegen in i arbetslivet.

Finansiär

Projektet finansieras av Erasmus+.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat.

Kontakt

I korthet

Pågår

1 mars 2022 – 28 februari 2023

GR:s roll

Projektledare

Medverkande

Storbritannien STONY DEAN SCHOOL

Frankrike Rectorat de Montpellier

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 10. Minskad ojämställdhet

Uppdaterad