Nätverk

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg utgörs av medlemmar som i var kommun har uppdrag och ansvar att utveckla samtliga skolformers användning av digitala lärverktyg och redskap i regionen.

Nätverket arbetar med alla former av frågeställningar inom området med målsättning och syfte:

  • Att verka för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och kompetensbyggande kring digitalt lärande
  • Att medverka i det strategiska arbetet kring IKT och lärande genom att bevaka utvecklingen inom området.

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Startdatum: 1996

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Jens Holm, ordförande

Mölndal

Jerker Rellmark

Ale

Camilla Rudevärn

Ale

Emilia Sjöblom

Alingsås

Eva Welander

Alingsås

Linda Malmsten

Göteborg

Helen Henriksson

Göteborg

Peter Stöök

Göteborg

Malin Mogren

Göteborg

Katrin Forsgren

Härryda

Andreas Logg

Kungsbacka

Pär Ivarsson

Kungsbacka

Therese Kraffke

Kungälv

Carolin Birk

Lerum

Jenny Karlsson

Lerum

Christian Borlaug

Lilla Edet

Fredrik Andersson

Mölndal

Daniel Larsson

Mölndal

Frida Lindén

Partille

Dino Hajiric

Stenungsund

Monica Hakefjord

Tjörn

Lena Hast Gustafsson

Öckerö

Malin Johansson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

27 februari 2024

7 maj 2024

10 september 2024

19 november 2024

Uppdaterad