Stöd och erbjudande

Multimediastudion

Vi producerar film som hjälper beställaren att nå ut med ett budskap. I varje produktion jobbar vi med att ta fram ett format som passar just er och kommunicerar rätt innehåll till rätt målgrupp.

Med filmen som medel kan värdefulla insikter och erfarenheter dokumenteras och göras tillängliga för en bred publik. Vi kan vara med från idé till färdig film.

Varför film?

Filmen är ett optimalt media för kommunikation vare sig det gäller sociala medier eller andra kanaler. En film berör och är ofta betydligt lättare att ta till sig än skriftlig information för att på så sätt få en känsla för ett projekt eller en verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

I korthet

Multimediastudion är en del av Göteborgsregionen (GR). Vi har lång erfarenhet av att filma såväl inom GR:s verksamhetsområden som för våra samarbetspartners.

Uppdaterad