Metod och verktyg

Distanspedagogik.se – en resurs för dig som undervisar på distans

Distanspedagogik.se vänder sig till dig som är lärare och som på kort tid behöver ställa om till fjärr- och distansundervisning. Vi hjälper dig att komma igång med, fördjupa, planera och genomföra distansundervisning och välja digitala verktyg. Hemsidan innehåller allt från kvalitetssäkrade tips och råd till konkreta och praktiknära lektionsupplägg. 

Göteborgsregionen (GR) har tagit fram verktyget för att snabbt kunna erbjuda kvalitetssäkrat och praktiknära stöd till såväl gymnasieskolor och vuxenutbildningar som till de grundskolor som under pandemin bedriver en stor del av sin undervisning digitalt.

Här får du:

  • Tips, råd och material om såväl de digitala aspekterna av fjärr- och distansundervisning som de sociala och pedagogiska.
  • Ta del av vår omvärldsbevakning och nyheter inom området.

Vår ambition är att distanspedagogik.se ska väva samman pedagogiska frågeställningar med digitala resurser och samtidigt lyfta det regionala perspektivet med goda exempel hämtade direkt från verksamheten. Sidan utgör ett komplement till alla de fantastiska initiativ som pågår lokalt och nationellt.

Saknar du något?

Vi arbetar ständigt för att utveckla distanspedagogik.se utifrån skolornas behov, så att hemsidan kan fortsätta att vara ett relevant stöd för lärare och övrig personal i skolan rörande distansundervisning. Har du synpunkter, idéer eller tips? Tveka inte på att kontakta oss!

Kontakt

I korthet

GR:s roll

Distanspedagogik.se drivs av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Finansiär

Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad