Nyhet

Hon blir ny chef för FoU i Väst

Jenny Rehnman arbetar idag som chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning i socialtjänsten. I juni blir hon chef för Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

Jenny Rehnman.

Hur kommer det sig att du sökte jobbet som FoU-chef?

– Det regionala perspektivet är en ny utmaning för mig. Jag har jobbat på nationell nivå med kunskapsutveckling inom socialtjänsten och även hälso- och sjukvården sedan 2007. En av de största utmaningarna är att lokalt och regionalt omsätta kunskap i praktik. Den utmaningen lockar mig. Det känns spännande att få ta på sig nya glasögon och se på saker som jag kanske tycker är självklara från mitt nuvarande perspektiv på ett nytt sätt.

Hur ser du på regionala FoU-verksamheter som FoU i Väst – vilken roll har de att spela?

– Oavsett vilka kunskapsstöd och rekommendationer man kommer med på nationell nivå så finns det alltid lokala förutsättningar att ta ställning till och de ser dessutom olika ut i olika kommuner. FoU-verksamheterna har en viktig roll när det kommer till att ge stöd till kommunerna i omsättandet av kunskap och att bidra till utveckling och implementering. Det är alltid en risk med nationella rekommendationer att man inför nya arbetssätt utan att veta vilka resultat man har av det som redan görs. Därför behövs det ofta en regional och lokal analys av befintliga insatser. Där kan kommunerna behöva stöd av sin FoU-verksamhet. En annan viktig uppgift är att lyfta det som förefaller verkningsfullt lokalt till nationell nivå och forska på det och utvärdera. Kopplingen till universitet och högskolor är också betydelsefull. Det bedrivs mycket forskning om socialt arbete men kunskapsläget är fortfarande ganska bristfälligt i många frågor som är viktiga för kommunerna. FoU-verksamheterna som ett nav för praktiknära forskning kan spela stor roll för kunskapsutvecklingen i kommunerna.

Berätta om din bakgrund!

– Kunskapsutveckling, lärande, forskningsfrågor och ledarskap är väl en sammanfattning av det jag har gjort i mitt yrkesliv. Att i nära gemenskap med andra få jobba tillsammans för att utveckla, förbättra och tänka framåt – hitta lösningar och lära av både ”misstag” och framgång. Jag utbildade mig till grundskollärare en gång i tiden. Efter att ha arbetat som lärare under några år började jag forska och 2007 disputerade jag i Stockholm på en avhandling i psykologi. Samma år började jag på Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen. Jag har alltid varit intresserad av metod- och kunskapsutveckling och lockades av att vara i mellanrummet mellan vetenskap och praktik. Jag har också arbetat på Skolforskningsinstitutet, Myndigheten för delaktighet och sedan fem år tillbaka är jag chef för Avdelningen för kunskapsstyrning i socialtjänsten på Socialstyrelsen.

Har du några hjärtefrågor?

– Det som genomsyrar allt jag har gjort är att det handlar om att skapa förutsättningar för kunskapsbaserad praktik. Målet är naturligtvis att få så bra effekt och resultat som möjligt för de personer som behöver stöd – att skapa värde för dem. Detta handlar i sin tur om att ge professionen förutsättningar och att skapa så mycket värde för varje skattekrona som möjligt. Sen brinner jag lite extra för att jobba för de personer som kanske är de allra mest utsatta – som befinner sig i dubbel utsatthet genom exempelvis psykisk ohälsa och missbruk.

Vad visste du om Göteborgsregionen och FoU i Väst innan du sökte jobbet?

– Jag har under årens lopp sett det arbete som GR och FoU i Väst gör. Min nyfikenhet tog väl riktig fart 2019 när jag var på studiebesök på GR och bland annat fick höra om arbetet med Yrkesresan. Jag måste säga att jag har imponerats av kvalitet, helhet och förmågan att driva frågor på regional nivå.

FoU i Väst – Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad