Nyhet

Regional samverkan med Arbetsförmedlingen väcker uppmärksamhet

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har inneburit att lokala kontor har stängt och att samverkan behöver utvecklas på andra sätt. Med stöd av GR utvecklar Arbetsför­medlingen i region väst samverkan med kommunerna i Göteborgsregionen. Detta arbete har uppmärksammats både nationellt och regionalt. Varför?

Vi ställer fyra frågor till styrgruppen för detta arbete. Styrgruppen representeras av arbetsförmedlingen genom Fati Maroufi som är biträdande regionchef Väst och socialcheferna i Göteborgsregionen som representeras av Margareta Antonsson i Partille kommun.

Varför valde ni att börja samverka på ett nytt sätt med stöd av GR?

– Arbetsförmedlingens reformering de senaste åren har varit en resa som påverkat hela arbetsmarknadspolitiken. Ganska tidigt visade det sig att vi internt på AF hade en annan bild än externt om vad reformeringen innebar. Vi behövde skapa en gemensam bild om uppdraget och se till att kundens/medborgarens behov stod i centrum. Alla aktörer behöver varandra för att lyckas med våra uppdrag, säger Fati.

– Starten var när AF fick sitt nya uppdrag som innebar en förändring av den lokala närvaron. Från kommunens sida såg vi att vi kunde hjälpa till i processen. Vi såg att det behövde utvecklas nya samverkansprocesser där kommunen och AF kunde komplettera varandra och säkerställa kompetensförsörjningen inom GR. Det har varit väldigt roligt, säger Margareta.

Vad har samverkan resulterat i?

– Vi har börjat tänka tillsammans med GR och ser hur vi kan samarbeta. Vi har kommit bort från ett ”vi- och domtänk” där vi har stor respekt för varandra och de olika förutsättningar som vi har. Nu klarar vi stora utmaningar, och det är häftigt, säger Fati

– Samverkan har gett ökad trygghet och bättre förståelse för varandras uppdrag. Vi har satt strukturer för samverkan som gett effekt på både regional och lokal nivå, säger Margareta.

Fati Maroufi, biträdande regionchef, Arbetsförmedlingen Väst

Margareta Antonsson, förvaltningschef, Social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun

Vilken utmaning står ni inför nu tillsammans?

– Den största utmaningen som jag ser är att skapa en gemensam bild av vad ett fördjupat stöd till den enskilde individen från AF kommer att innebära. Det behöver vi jobba vidare på tillsammans för att landa i rätt förväntningar utifrån de förutsättningar som reformeringen gett, säger Fati.

– Hålla i och hålla ut! Samverkan underhåller sig inte av sig själv. Vi behöver ta gemensamt grepp, tex. om de som står långt ifrån arbetsmarknaden och den kommande överenskommelsen mellan AF och kommun, säger Margareta.

Varför har er samverkan fått en sådan uppmärksamhet (nationellt och regionalt)?

– Den utmaning som vi har haft är inte unik. När vi ges möjlighet att berätta om hur vi organiserat oss märks det att vi är nöjda och stolta. Andra ser och hör att något har hänt och då vill de veta mer. Många andra ställen i Sverige kämpar de fortfarande med att ta de första samverkansstegen. Genom våra tydliga och synkade uppdraget har vi kommit en bra bit på vägen, säger Fati.

– Det låter lite klyschigt, men jag tror att det faktum att vi står upp för vår samverkan och ser den som både seriös och viktig är avgörande. Vi är strukturerade med ett otroligt gott stöd i processledningen från GR. Detta sammantaget gör oss till goda ambassadörer, säger Margareta.

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad